Home About Browse Search
Svenska


Höglund, Stina, 2010. Vertikala Trädgårdar : ett grönt verktyg i planeringen av framtida urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

In present time, more and more people move into cities. Densification of cities as planning policy together with an intensive urbanization, makes urban planners face with the contradictory task of creating a city that is both dense and green.
Façade vegetation has been used for centuries, mainly in the form of various climbing plants that with or without supportive structures have spread over facades to give a green impression to the environment. The development of new technology today allows urban planners to use greenery integrated with façades. Vertical gardens offer a larger variety of plants, and at the same time takes advantage of the technological benefits of vegetation in city planning. This paper addresses the benefits of using vertical gardens in today's city-building with the basic aspect that they can be integrated into urban construction without occupying valuable land area.
This essay presents the phenomenon of vertical gardens, their presence and what the benefits of using them can give to the city.
Aspects of climate, ecology and function are investigated along with thoughts about man, the value of the greenery, and its experience and accessibility. Also conducted is a discussion on the possible factors that could be the cause of the limited use.
The essay also argues for better cooperation in the planning of the green urban environment, partly between different architectural professions, but also in working parallel from the decision-making level down to the inhabitants.

Idag flyttar alltfler människor in i städerna. Planeringsstrategier som innebär att städer förtätas tillsammans med en kraftig urbanisering ställer urbana planerare inför den motsägelsefulla uppgiften att skapa en stad som både är tät och grön.
Fasadvegetation har använts i århundraden, främst i form av olika klätterväxter som med eller utan stöd fått breda ut sig över husfasader för att ge ett grönt intryck till miljön. Utvecklandet av ny teknik tillåter idag urbana planerare att använda fasadgrönska med en större artvariation, samtidigt som man utnyttjar vegetationens tekniska fördelar i stadsbyggandet. Denna uppsats tar upp fördelar i att använda vertikala trädgårdar med grundaspekten att de kan integreras i stadsbyggandet utan att ta upp dyrbar markyta.
Uppsatsen presenterar fenomenet vertikala trädgårdar, deras förekomst och vad fördelarna med användning av dem kan ge staden. Aspekter som klimat, ekologi och funktion utreds tillsammans med tankar omkring människan, värdet av det gröna och dess upplevelse och tillgänglighet. Likaså förs ett resonemang kring vilka möjliga faktorer som skulle kunna vara orsak till det begränsande användandet.
Uppsatsen argumenterar också för ett bättre samarbete i planeringen av den gröna stadsmiljön, dels mellan olika arkitektyrken, men också i att arbeta parallellt från beslutandenivå ned till invånare.

Main title:Vertikala Trädgårdar
Subtitle:ett grönt verktyg i planeringen av framtida urbana miljöer
Authors:Höglund, Stina
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Gustavsson, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Vertikala trädgårdar, Levande fasader, hydroponiska växtväggar, vertikala växtelement, Patrick Blanc
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-133
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-133
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2010 11:11
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics