Home About Browse Search
Svenska


Sundin, Emelie, 2017. Varumärkesprofilering av svensk sparris : en kvalitativ studie om hur svenska sparrisodlare profilerar sin produkt och verksamhet ur ett varumärkesperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
411kB

Abstract

Odlingssäsongen för grön sparris i Sverige sträcker sig från mitten av april fram till
midsommar. I dagligvaruhandeln finns dock importerad färsk sparris att tillgå året
runt och svenska sparrisodlare upplever ett konkurrenstryck under den svenska
säsongen. Att konkurrera med det utländska kilopriset är dock inte ett alternativ för
de svenska odlarna. Därför krävs att odlarna på något vis utmärker sig med sin
produkt för att bevara en position på marknaden. Ett konkurrensmedel som används
flitigt inom marknadsföring är att med hjälp av varumärken kommunicera
mervärden till konsumenter. Denna studie syftar till att ta reda på hur sparrisodlare
kommunicerar sitt varumärke till sina kunder för att skapa märkeskännedom och på
sikt lojala kundrelationer.
Studien består av en kvalitativ fallstudie där såväl en intervjustudie som
litteraturstudie har genomförts. För att undersöka vad odlarna kommunicerar har
kommunikationsmodellen Varumärkespyramiden använts, framtagen av ekonomie
doktor Frans Melin. Modellen ligger således till grund för hur resultat och analys
som presenteras i denna uppsats.
Studien fann att odlarna kommunicerar värden kring produkten som rör kvalitet,
färskhet och hur sparrisen tillagas för att väcka kundens intresse. Huruvida odlarna
kommunicerar sitt varumärke påverkas av de försäljningskanaler och
informationskanaler som odlaren nyttjar. Det uppdagades även att några odlare inte
reflekterat över varumärkets immateriella tillgångar och har därmed inte till fullo
definierat sin märkesidentitet.

,

The harvest season for Swedish asparagus stretches from the middle of April to
the middle of June. However, imported Asparagus can be bought all year round in
the Swedish supermarkets. The imported asparagus puts Swedish growers into a
competitive pressured position since Swedish asparagus cannot be offered to its
customers for the same prize as the imported asparagus. Therefore, it is crucial for
Swedish growers to offer something else out of value in order to keep their market
position and win customers relationships. Furthermore, branding strategies are
being used within marketing as a competitive weapon to communicate added
values to customers. Thus, this piece of work aims to investigate how Swedish
asparagus growers communicate their brand in order to gain brand knowledge
among customers to create brand loyalty.
The research method of this paper is a qualitative case study where data have been
collected by interviews as well as literature. A theoretical communication model
has been used to investigate how growers communicate their brand. The model
called Varumärkespyramiden was created by Frans Melin, doctor of economic
sciences. Furthermore, this model is being used to present the result and analysis
of this paper.
The study found three main values which are communicated in order to raise
customer’s interests for the product; the products quality, its freshness along with
information about how to use the product. How the growers communicate their
brand is also affected by what selling channels and information channels the grower
uses, such as advertising and social media. The study also discovered that some
growers were not able to identify the immaterial values of their brand. Therefore,
some growers have not fully defined their brand identity, which is of importance in
the process of communicating brand values.

Main title:Varumärkesprofilering av svensk sparris
Subtitle:en kvalitativ studie om hur svenska sparrisodlare profilerar sin produkt och verksamhet ur ett varumärkesperspektiv
Authors:Sundin, Emelie
Supervisor:Fitz-Koch, Sarah and Fernqvist, Fredrik
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:varumärke, varumärkespyramiden, svensk sparris, Asparagus officinalis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9177
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9177
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:21 Dec 2017 09:59
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 12:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics