Home About Browse Search
Svenska


Möllerström, Elisabeth, 2010. Ridning i landskapet : planering för ökad tillgänglighet för ryttare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att rida ut i naturen på sin häst är ett sätt att uppleva landskapet men det är också motion och rekreation. Målet med uppsatsen är att studera och beskriva det nuvarande intresset och arbetet på lokal, och även till viss del regional nivå, med att förbättra tillgängligheten för ryttare i utvalda delar av Skåne som består av intensivt brukad jordbruksmark. I de utvalda områdena finns det en problematik med ett ökat antal ryttare och hästar och få möjligheter att röra sig i landskapet. Uppsatsen undersöker hur tre kommuners processer, med tyngdpunkt på Ängelholms kommun, ser ut för att öka tillgängligheten för ryttare. Genom intervjuer med personer som är aktiva i ett ridslingeprojekt i Ängelholms kommun och erfarenheter från de andra kommunernas representanter skapas en bild av hur arbetet ser ut. Syftet är att förstå hur arbetet ser ut i några Skånska kommuner och delvis på regional nivå, såväl som att öka medvetenheten om ridslingor i det aktuella landskapet, vilket även kan ligga till grund för en generellt ökad tillgänglighet i vårt landskap.
Uppsatsen tar upp vikten av goda markägarrelationer, de fördelar kommuner får ut av satsning på ridslingor och hur förutsättningarna för ryttare i de aktuella områdena ser ut. Studierna visar på att det är eftertraktat bland ryttare att få bättre ridmöjligheter i landskapet. Markägarna är en avgörande aktör i sammanganget och även den ideella kraften från föreningarna för skötsel av ridslingor. På regional nivå finns idag den nybildade föreningen Hästen i Skåne som kan komma att fylla det behov som finns av en samordning av hästrelaterade samhällsfrågor i regionen. Att förbättra tillgängligheten i det intensivt odlade jordbrukslandskapet är ett relativt nytt fenomen och de pågående projekten i kommunerna behöver därför utvärderas om några år.

To go horseback riding in nature is a way to experience the landscape; however horseback riding also function as exercise and recreation. The aim of this essay is to study and describe the current interest in landscape availability, in addition to the work being done at a local, as well as partial description of regional level, to enhance the availability for riders in selected parts of Skåne. In these selected areas there are problems with increasing numbers of riders and horses and few possibilities to use the landscape for riding, due to intensively farmed agricultural land.
The essay investigates the efforts regarding enhancing availability in three different municipals, with focus on the municipal of Ängelholm. Interviews with people active in a project concerning riding trails in Ängelholm, combined with experiences of the representatives from the other municipals, provide an idea of the proper approach. The intention is to; firstly, understand the current work at both local and regional level and secondly to increase awareness regarding riding trails and availability in selected areas.
The essay also points out the importance of good relationships between owners of the land and the municipal board. The existing availability and conditions for riders, as well as the benefits riding trails might entail, is also explained. Studies show that it is highly desired amongst the riders to improve the possibilities of riding in the landscape. Landowners are essential to enable riding trails, just as much as the non-profit organisations are important in order to maintain the trails. The newly formed association “Hästen i Skåne”, which is on a regional level, might be able to handle questions regarding horses in selected areas. The suggestion to increase availability in landscapes and farmed agricultural land is new, consequently the ongoing projects must be evaluated in the coming years.

Main title:Ridning i landskapet
Subtitle:planering för ökad tillgänglighet för ryttare
Authors:Möllerström, Elisabeth
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Huisman, Mark
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:ridning, tillgänglighet, jordbruksmark, tätortsnära landskap, rekreation, beträdor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-134
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-134
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2010 11:20
Metadata Last Modified:04 Dec 2013 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics