Home About Browse Search
Svenska


Wejbro, Maria, 2010. Börja lyssna! : ljuds betydelse för utemiljön. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
694kB

Abstract

Hur vi uppfattar vår omgivning påverkas av alla våra fem sinnen, där denna uppsats tar sin utgångspunkt i hörseln och det vi hör. Utifrån en litteraturstudie och egna reflektioner har ljuds betydelse och hur det påverkar oss i det dagliga livet undersökts. Syftet har varit att öka förståelsen för vad ljud betyder för vårt välbefinnande och hur vi som landskapsarkitekter kan ha ljudet i åtanke när vi gestaltar utemiljön.

Ljud är mer än den fysiska ljudvågen. Det kan ge oss information om vår omgivning, spegla rörelser, underlätta orienterbarheten och vara en del av hur vi uppfattar rumslighet. Vi hör hela tiden, men lyssnar inte alltid medvetet. Vår omgivning påverkar oss och gör att vi upplever och känner olika saker. Kaplans ART-teori tas upp och hur all information runtomkring oss kan trötta ut oss och leda till mental utmattning. Ljud är en del i detta informationsflöde som omger oss dagligen och kan påverka oss både positivt och negativt.

Ljud är en faktor inom landskapsarkitektur men det reflekteras inte alltid över olika landskapselements akustiska egenskaper. Akustiken påverkas av olika materials hårdhet, form och placering. Landanvändningen påverkar livet
på platsen vilket i sin tur påverkar ljudet. Som landskapsarkitekt är det viktigt att träna på att lyssna och arbeta upp en egen referensbank av goda exempelplatser.

,

Our environment is perceived through our senses, and this essay focuses on
the sense of hearing and the sounds we hear. Based on a literature review and
my own reflections, the impact of sound and how it affects us in daily life is
analyzed. The aim has been to become more aware of what sound means for
our wellbeing and how Landscape Architects can have sound in mind in the
shaping of outdoor environments.
Sound is more than the physical sound wave. It can give us information
about our environment, reflect movements, facilitate orientation and be a part
of how we perceive spatiality. We always hear, but do not always listen
consciously. Our environment affects us and makes us perceive and feel
different things. Kaplan’s Attention Restoration Theory is dealt with to show
how all the information surrounding us can lead to mental fatigue. Sound is a
part of the everyday information flow that can affect us in both positive and
negative ways.
In Landscape Architecture sound is a component, but the various
acoustic properties of Landscape Elements are not always reflected over.
Acoustics are affected by the hardness of the material and its shape and
location. Land use affects the condition of different places and the life that
takes place there, which in turn affects the sound of those places. As a
Landscape Architect, it is important to practice listening and to establish a
reference bank of places with interesting sound environment.
Keywords: sound, noise, affect, sound environment, Soundscape, Kaplan,
silence, Landscape Architecture.

Main title:Börja lyssna!
Subtitle:ljuds betydelse för utemiljön
Authors:Wejbro, Maria
Supervisor:Palsdottir, Anna-Maria
Examiner:Qviström, Mattias
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:ljud, ljudmiljö, påverkan, ljudlandskap, kaplan, tystnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-129
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-129
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2010 11:11
Metadata Last Modified:05 Dec 2013 07:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics