Home About Browse Search
Svenska


Ohlson, Anna, 2004. Sjukdomstillstånd associerade med monocytos hos svenska hundar : en retrospektiv journalstudie. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
171kB

Abstract

The purpuse of this retrospective study is to determine which diseases are associated with pronounced monocytosis in Swedish dogs. Records of 153 dogs with monocytosis were evaluated. The most common cause was infectious diseases (49%) of which pyometra was seen in 23% of the cases, cystitis and fever of unknown origin each in 13% and gastroenteritis in 12%. Cortison treatment was the second most common cause with 29%. A sixth of the dogs had non inflammatory diseases such as neoplasia, renal- and heartfailure. Ten per cent of the dogs had inflammatoric diseases without infection for example panostitis, artritis and gastritis. Two per cent had immunemediated hemolytic anemi. The frequency of monocytosis in different diseases is not determated. Many of the dogs with pyometra showed a cortisolpattern with neutrophilia, monocytosis and lymphopenia which suggestes that the disease supresses the immune system due to stress and cortisol release.

,

Syftet med denna retrospektiva journalstudie är att undersöka vilka sjukdomar som
förknippas med monocytos hos svenska hundar. I studien ingick 153 hundar med
monocytos. Den vanligaste orsaken var infektiösa tillstånd (49%) av dessa hade
23% pyometra, cystit och feber utan fastställd orsak 13 % vardera och 12 %
gastroenterit. Näst vanligast var kortisonbehandling med 29 %. En sjättedel av
hundarna led av icke inflammatoriska förändringar såsom neoplasi, njur- och
hjärtsvikt. Tio procent av fallen utgjordes av inflammatoriska tillstånd utan
infektion till exempel panostit, artrit och gastrit. Andelen hundar med
immunmedierad hemolytisk anemi var två procent. Frekvensen monocytos vid olika
sjukdomar är inte undersökt. Många av tikarna med diagnosen pyometra visade ett
kortisolmönster på differentialräkningen med förutom monocytos även neutrofili
och lymfopeni vilket ger en indikation på att sjukdomen är immunosupprimerande
på grund av stress och därmed kortisolfrisättning.

Main title:Sjukdomstillstånd associerade med monocytos hos svenska hundar
Subtitle:en retrospektiv journalstudie
Authors:Ohlson, Anna
Supervisor:Tvedten, Harold
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:15
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, hundar, monocyt, monocytos, pyometra, kortison
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8910
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8910
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 09:42
Metadata Last Modified:17 Nov 2017 09:42

Repository Staff Only: item control page