Home About Browse Search
Svenska


Edvardsson, Lisa, 2009. Inokulering med två hjorttryfflar på arginingödslade täckrotsplantor i Gideå plantskola. SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
481kB

Abstract

The effect of inoculation on containerized pine and spruce seedlings in a nursery with two
ectomycorrhizal fungi was investigated in regard to the development of mycorrhiza and plant growth. The fungi were Elaphomyces muricatus and Elaphomyces granulates and the inoculated seedlings were compared to an uninoculated control. These seedlings were all fertilized with arginine.

Five mycorrhiza species were found after DNA sequencing of the mycorrhizal root tips with different found morphotypes on seedlings from all treatments. Thelephora terrestris was the type which had the greatest distribution on pine seedlings and Tylospora asterophora was found at big extent on spruce seedlings. The inoculated species was not found, if it was due to the species hadn't colonized the roots or if the DNA sequencing failed we can only speculate about. Two morphotypes were found on inoculated seedlings that were not found on the other seedlings.

Besides the inoculations, another study was done to compare two fertilizers which contained different nitrogen sources: ArGrow®complete with the aminoacid arginine and Wallco® with ammonium and nitrate.

The inoculated pine seedlings had lower number of mycorrhizal infected short roots than the control and the E. muricatus seedlings had both less shoot length and less stembase diameter than the control.

The pine seedlings fertilized with Wallco both had a lower number of tips and a lower share of mycorrhiza than the plants fertilized with arginine.

The spruce plants didn't show any differences between treatments.

,

Mykorrhizaförekomst och tillväxt hos täckrotsplantor av tall och gran undersöktes efter inokulering
med sporer från två mykorrhizabildande tryffel arter: Grynig hjorttryffel,(Elaphomyces granulatus)
och marmorerad hjorttryffel, (Elaphomyces muricatus) samt jämfördes med en oinokulerad kontroll.
Vid DNA sekvenseringen av mykorrhizainfekterade rotspetsar från samtliga behandlingar hittades
totalt 5 olika mykorrhizaarter. Thelephora terrestris var den mest frekvent förekommande arten på
tall och Tylospora asterophora fanns i stor omfattning på gran. Dock hittades inte de inokulerade
arterna. Om det beror på att de inte fanns där eller att sekvenseringen misslyckades gick inte att
fastställa. Dock så hittades 2 morfotyper på de inokulerade plantorna som inte fanns på de övriga
plantorna.
De inokulerade tallplantorna hade mindre antal mykorrhizainfekterade rotspetsar än kontrollen och
plantorna inokulerade med marmorerad hjorttryffel hade både kortare skottlängd samt klenare
stambasdiameter än kontrollen.
En jämförelse gjordes även mellan plantor som gödslats med två olika gödselmedel, ett innehållande
aminosyran arginin – arGrow®complete och ett annat kommersiellt gödselmedel innehållande
ammonium och nitrat -Wallco®.
De ammonium och nitrat gödslade tallplantorna hade både mindre antal rotspetsar och mindre andel
mykorrhiza men längre skottlängd än argininplantorna.
Granplantorna visade inga skillnader mellan behandlingarna.

Main title:Inokulering med två hjorttryfflar på arginingödslade täckrotsplantor i Gideå plantskola
Authors:Edvardsson, Lisa
Supervisor:Stenström, Elna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:mykorrhiza, elaphomyces muricatus, elaphomyces granulatus, plantskola, arginin, wallco
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8923
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8923
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 10:44
Metadata Last Modified:17 Nov 2017 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics