Home About Browse Search
Svenska


Assarsson, Ann Louise and Ericzon, Cim, 2008. Hur uppfattas företagets service av slutkonsumenten?. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
368kB

Abstract

We are two students of Horticulture management with marketing profile, now doing an extended course in Business Leadership within horticulture and agriculture. During our 2 years of studies we have used the same company once before, and this project is an expansion of a previous piece of work. We decided, in agreement with the company, to use an inquiry for our study. For this we have contacted 290 of the company's already existing customers. The primary purpose of the survey is to analyze the service offered by the company. This will help the company to get a better insight and deeper understanding for the customers perceive of the company's service. A secondary purpose is to update the customer record. We limit our research to already existing customers.

The first question asked was "What does service mean to you?" Here 130 answered that obliging staff is the most important factor where service is concerned. Least important was range of products.
Another question was who the customer had been in touch with. Only 97 respondents could name the member of staff, therefore many did not answer this question. Which indicates that staff should be instructed to introduce themselves, so as to encourage a more personal 'feel' and enhance the service provided.

An important goal for all businesses in the service sector is that there is interaction between supplier and customer, to promote a positive and social energy in their relationship. To keep existing customers loyal, and encourage new customers, it is important to provide a greater excellent customer value for the customer. It is up to the management team to be clear on the importance of communication between customer and staff to retain customers, and instruct employees accordingly. It is not enough to say you provide good service; you have to prove it to the customers!

Building a company takes a long time, but it can be ruined in a very short time.

,

Vi är två studenter som båda har läst till trädgårdsingenjör med inriktning marknad och nu
läser påbyggnadsåret Affärsledarskap inom den gröna sektorn. Under vår studietid har vi gjort
ett annat arbete med samma företag, som vi nu spunnit vidare på i detta examensarbete.
Tillsammans med företaget kom vi överens om att göra en enkätundersökning. Vi har varit i
kontakt med 290 stycken kunder.
Syftet med detta examensarbete är att analysera företagets service för att de ska få en större
förståelse, en fördjupad syn på vad kunderna tycker om deras service. Som undersyfte skall vi
hjälpa företaget att uppdatera deras kundregister så allt material i databasen är korrekt.
Vi har avgränsat oss till att bara undersöka företagets kunder.
Den första frågan vi ställde handlade om vad är service för dig? Här svarade 130 stycken av
respondenterna att det är viktigast att man har tillmötesgående personal när man pratar om
service. Det alternativ som respondenterna tyckte var minst viktigt är att företaget har många
produkter.
En annan fråga vi ställde var vem i företaget man har träffat på sin arbetsplats. Här svarade 97
stycken respondenter vem i personalen som de hade träffat. Medan det var en stor grupp
respondenter som inte viste och därför inte besvarade frågan.
Ett viktigt mål för alla serviceföretag är att det finns ett samspel emellan leverantör och kund,
där måste en positiv och social energi uppstå när de möts. Detta är så viktigt för att skillnaden
mellan att sälja en tjänst och en produkt är så olika. En tjänst är så personlig i jämförelse med
en produkt, då de alltid är likadana oavsett vem som är försäljare. Så samspelet mellan kund
och leverantör måste fungera. För att behålla gamla kunder och för att få in nya kunder gäller
det att leverera ett större värde för kunden gentemot konkurrenterna. De gäller för
företagsledningen att tydligt lyfta fram hur viktigt det är med kommunikation med kunden till
sina anställda för att få behålla sina kunder. Det räcker inte bara att säga att man har en bra
service utan kunderna måste också uppleva att företaget har en bra service.
Det kan ta lång tid att bygga upp ett företag men det går fort att riva det.

Main title:Hur uppfattas företagets service av slutkonsumenten?
Authors:Assarsson, Ann Louise and Ericzon, Cim
Supervisor:Asplund, Carl-Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete inom Affärsledarskap för den gröna sektorn
Volume/Sequential designation:2008:16
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:enkätundersökning, kundundersökning, service management, service
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8938
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8938
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 13:27
Metadata Last Modified:17 Nov 2017 13:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics