Home About Browse Search
Svenska


Carrwik, Charlotte, 2008. Vilka kvalitetsfaktorer anses viktigast vid inköp av grönsaker och frukt för återförsäljare i Sverige. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
503kB

Abstract

Since Sweden joined the European Union all Swedish fruit and vegetables are classified according to EU Quality standards. One important function is the product description and how it can facilitate the trade; for example in better comparing prices and also to guarantee the quality of the product. This quality standards or product descriptions are written as words of an Act and obligatory for all countries that has joined the EU.
It's often a demand from the customers to be certificated according to some of many certificating systems. One example is the common worldwide GLOBAL GAP-certification system created by the organisation EUREP which represents the leading European retail traders.
The purpose of this thesis is to identify and list the five most important factors for purchase of vegetables and fruit in wholesale trade. The result, the most determining factors, can facilitate and promote better understanding and co-operation in the chain of sales and distribution.
Which factors of quality do purchasers consider are the most important and why? Interview with five purchasers at some of the largest wholesale dealers in Sweden has been carried out. The interviews resulted in rather uniform answers; the key factors the purchasers mention was approximate in the same area. It is also obvious that the word "quality" is much more than just the "quality" of the product. Its also include factors like for example; cultivation, the impact of the environment, transports and the labour conditions. The results showed a list of five key purchasing factors: 1) the quality of product, 2) price, 3) food safety, 4) guarantee of supply and 5) innovation. These factors are to a large extent, also a result of laws and rules for vegetables and fruit for members in the EU. For example the rules of quality in EU and they are not voluntarily. Different types of certifications can in theory be voluntarily, but they are in practice, often a condition for trade and a key demand from the costumers. Guarantee of supply and innovation, for example keenly alive to and understanding for the wholesale dealers and their costumers, are often conditions for competition. The suppliers should also know the market well and understand the importance of product development.One main characteristic of this fruit and vegetables business from the wholesale point of view, are focus on giving high value to the end customer and that all the participants (in the chain of distribution) together improve the overall business.

,

Frukt och grönsaker i Sverige klassas sedan inträdet i EU 1995 enligt EU: kvalitetsnormer.
Dessa normer fungerar som en form av produktbeskrivning och underlättar handeln bland
annat vid prisjämförelser och att kunna säkerhetställa att produkterna håller en viss kvalitet.
Dessa kvalitetsnormer eller produktbeskrivningar är skrivna som lagtexter och obligatoriska
för alla EU-länder.
Att vara certifierad enligt någon eller några av de olika certifieringssystem som finns är ofta
ett krav från kunderna. Ett exempel är det världsomspännande GLOBALGAPcertifieringssystemet,
skapat av organisationen EUREP, som representerar ledande europeiska
detaljhandelsföretag.
Syftet med detta arbete är att lista de fem viktigaste faktorerna för återförsäljarna vid inköp av
grönsaker och frukt. Resultatet, de mest avgörande kvalitetskriterierna, kan underlätta och
bidra till en bättre förståelse och samarbete mellan aktörerna i distributionskedjan. Vilka
kvalitetskriterier anser inköpare av grönsaker och frukt vara de viktigaste och varför?
Intervjuer gjordes med 5 stycken inköpare och inköpschefer på några av de största
grossistföretagen och centralorganisationerna i Sverige. Intervjuerna gav relativt enhetliga
svar, faktorerna respondenterna angav var i stort sett inom samma område. Det stod också
klart att begreppet kvalitet innefattar förutom själva produktkvaliteten även faktorer som
odlingssätt, miljöpåverkan, transporter, arbetsmiljö och arbetsförhållanden mm. Resultatet
kunde listas i fem faktorer: produktkvalitet, pris, livsmedelssäkerhet, leveranssäkerhet och
innovation. Faktorerna bygger mycket på lagar och normer som finns för grönsaker och frukt
t.ex. EU: s kvalitetsnormer och är inte frivilliga. Certifieringar kan i teorin vara frivilliga men
är ofta en förutsättning för handel och ett krav från marknaden. Leveranssäkerhet och
innovation, te x att vara lyhörd och ha förståelse för grossistledet och deras kunder, är ofta en
förutsättning för att vara konkurrenskraftig. Leverantörerna bör också vara
marknadsorienterade och förstå betydelsen av produktutveckling. Ett kännetecken för
branschen, ur återförsäljarnas perspektiv, är fokus på kunden och en vilja att
distributionskedjans aktörer samarbetar och utvecklas tillsammans.

Main title:Vilka kvalitetsfaktorer anses viktigast vid inköp av grönsaker och frukt för återförsäljare i Sverige
Authors:Carrwik, Charlotte
Supervisor:Asplund, Carl-Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Affärsledarskap för den gröna sektorn)
Volume/Sequential designation:14
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:kvalitet, kvalitetsfaktorer, inköp, grönsaker, frukt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8941
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8941
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 13:38
Metadata Last Modified:17 Nov 2017 13:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics