Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Anders, 2008. Behovet av eget kapital vid köp av jordbruksfastighet. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
88kB

Abstract

My purpose with this study was to find out if it is possible to buy a farm today for a person who want to start a farm but has very little own capital. In old study's they have come to the conclusion that you will need at least 20 % own capital to succeed to management the farm. But in the last year the cost for arable land approxley has increased with 30 % in Sweden and the crops have doubled in price. So it would be interesting to see if the banks have a new vision on the need of the own capital when you buy a farm.

I have chosen two different farms who was for sale in Östergötland, one dairy farm and the other farm was a plant farm. Then I did a budget on each farm and twenty different questions. After that I made a visit to three banks and discussed the budget that I had done on the farms to see how much own capital you must have before the bank will lone you the rest of the money.

My conclusion after the visits is that you should have at least somewhere between 15-30 % of the capital in own capital depending on which bank you talk to, if you want to buy a dairy farm. When it comes to the plant farm you will need somewhere between 30-40 % of your own capital to succeed to management the farm and pay the interest to the bank.
The only way to buy a farm if you do not have enough with own capital is to buy a little farm and then you have to work on the side which can put in money in the business. If you want to do it that way can the banks almost loan out money to 100 % of the investment.

,

Att jag har gjort detta examensarbete beror på att jag ville undersöka om det finns någon möjlighet i dag för en nystartare med inget eller mycket lite eget kapital att köpa en jordbruksfastighet. När man ser till de kraftigt höjda markpriserna under de senaste åren och vad ett bärkraftigt produktionsjordbruk kostar så blir det väldigt stora summor man ska ha om man ska lägga 30 % i eget kapital vid köpet. Detta kan även gälla för en arrendator som kanske bara äger djur och inventarier men ej något stort eget kapital.
Jag valde ut två olika gårdar som är till salu i Östergötlands län, på den ena bedrivs mjölkproduktion och på den andra växtodling med uthyrning av stallplatser.
På dessa företag sammanställde jag driftkalkyler och utöver det ett tjugotal frågor. Efter det kontaktade jag tre olika banker: Swedbank, Länsförsäkringar Bank och Östgöta Enskilda Bank och bestämde möte med dessa för att diskutera kalkylerna och frågorna för att få en bild av vad bankerna tyckte var en rimlig skuldsättning och hur de såg på nystatare inom lantbruket.
Vad som framkom på mötena med bankerna var att man såg lite olika på hur mycket eget kapital som behövdes men någonstans mellan 15 % upp till nästan 30 % eget kapital vid finansieringen av mjölkgården.
När det gällde växtodlingsgården behövde man ha mera eget kapital, där gällde 30-40 % för att kunna ha en rimlig möjlighet att klara av att betala räntor och amorteringar. Ett alternativ som Lars-Gunnar på Swedbank framförde var att om man enbart var intresserad av åkermarken kunde man stycka av gårdscentrumet med bete till hästgård och skogen till någon granne för att få ner behovet av det egna kapitalet.
Man kan säga att behovet av det egna kapital varierar beroende på vilken produktionsinriktning gården har, men även hur mycket marginal det är på kalkylerna och hur personen som ska låna pengarna vägs in i bankens bedömning av hur mycket kapital de är villiga att låna ut till olika objekt. Bankerna säger att ju mera genomarbetade och säkra kalkyler man har desto lättare att få låna med mindre eget kapital.
Även bottenlånets storlek varierade från bank till bank, en bank värderade åkern till 125 000 kr/ha och kunde lägga 70 % av det som bottenlån medan en annan värderade marken till 200 000 kr/ha och kunde lägga 75 % av det som bottenlån.
Den slutsats man kan dra av detta är att det är väldigt svårt för en nystartare att komma till banken och vilja låna en stor del av kapitalet till ett gårdsköp. En möjlig väg för en som vill börja med lantbruk är att köpa en liten fastighet som man kan sköta på fritiden och ha ett annat jobb som man sedan skjuta till en del av lönen till räntor och amorteringar. Då kräver oftast banken en liten eller ingen egen insats. Ett annat sätt kan vara att börja arrendera en gård där man kan jobba upp kapital i djur och maskiner som man sedan kan tillgodoräkna sig som ett sorts eget kapital om man längre fram ska köpa en fastighet.

Main title:Behovet av eget kapital vid köp av jordbruksfastighet
Authors:Karlsson, Anders
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:lantbruksfinansiering, fastighetsfinansering, eget kapital, jordbruksfastighet, lån
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8954
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8954
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2017 10:36
Metadata Last Modified:20 Nov 2017 10:36

Repository Staff Only: item control page