Home About Browse Search
Svenska


Engström, Britta Lena, 2007. Naturen och trädgårdens betydelse för återhämtning vid utmattningssyndrom : kvinnors berättelser. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Nature and garden have always had meaning in human's life and succesfully seen as having health giving effects. Health is a state of equilibrium between physical, psychological, social and spiritual well-being. The individual's health is depending of how the society looks and how the individual manages to live her life in it. Stress is one of our time's large public health problems and leads in some cases to burned out syndrome. Stay in nature gives recovery according to theories of environmental psychology. The aim of this study was to examine how women who suffered from burned out syndrome experienced the importance of stay in nature and garden in recovery. The study was based from qualitative method with narratives as approach. The study included five women and their narratives were based on semi-structured narrative interviews. The result developed in that the narrative analysis lead to interpreted and contextualized narratives, which came with an analysis of narratives that lead to patterns. These were: course of events, favorite places in the nature the women visited, favorite places in the own garden, stimulation of different senses by stay in nature and garden environments, experiences of nature and garden in different seasons, how nature and garden affected the women's emotional life. Aspects on the interplay between the women's experience of nature and garden are discussed.

,

Naturen och trädgården har i alla tider haft betydelse i människans liv och
framgångsrikt ansetts ha hälsobringande effekter. Hälsa är ett jämviktstillstånd av
fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande. Individens hälsa är beroende av hur
samhället ser ut och hur individen lyckas leva sitt liv där. Stress är ett av våra stora
folkhälsoproblem idag och leder i vissa fall till utmattningssyndrom. Vistelse i
naturområden ger återhämtning visar miljöpsykologiska teorier. Syftet med studien var
att undersöka hur kvinnor som drabbats av utmattningssyndrom upplevde betydelsen av
att vistas i natur- och trädgårdsmiljö under sin återhämtning. Studien utgick från
kvalitativ metod med berättelser som ansats. Fem kvinnor ingick i studien och deras
berättelser utgick från semistrukturerade narrativa intervjuer. Resultatet växte fram
genom att den narrativa analysen utmynnade i tolkade och kontextualiserade berättelser,
som följdes av en analys av narrativer som ledde till mönster. Dessa var;
händelseförloppet, favoritplatser i naturen som kvinnorna besökte, favoritplatser i den
egna trädgården, stimulans av olika sinnen vid vistelse i natur- och trädgårdsmiljö,
upplevelser av naturen och trädgården under olika årstider, hur natur- och
trädgårdsmiljön påverkade kvinnornas känsloliv. Aspekter på samspelet mellan
kvinnornas upplevelser av natur och trädgårdsmiljön diskuteras.

Main title:Naturen och trädgårdens betydelse för återhämtning vid utmattningssyndrom
Subtitle:kvinnors berättelser
Authors:Engström, Britta Lena
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Magisterexamensarbete i Natur, hälsa och trädgård
Volume/Sequential designation:2007:4
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:natur, trädgård, utmattningssyndrom, kvinnor, återhämtning, berättelser, miljöpsykologi, utbrändhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8963
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8963
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2017 11:25
Metadata Last Modified:20 Nov 2017 11:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics