Home About Browse Search
Svenska


Fredlund, Eva, 2007. Entrén vid Universitetssjukhuset i Lund : hälsosjukhuset med frånvaro av trivsamhet. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
322kB

Abstract

Scientific research shows that humans regain their strength when they are spending
time in nature. Ulrich, Kaplan & Kaplan, among others, has shown in their research
that nature can reduce stress and decrease the after effects of stress. Lund University
Hospital, USiL, is a big working place and has a large number of patients. To be a
patient often means that you lose control of your daily life which could cause stress.
For the personnel high workload can be a stress factor. With access to a restorative
environment, even for just a brief period of time, stress reducing effects can be
gained. The outdoor environment at the hospital main entrance is functional but
restorative environment is lacking. The purpose of this study was to find out what
the users of the main entrance thought about the area, if there was something they
wanted to change and if there were any difference in perception of the area between
user groups. The method used was a questionnaire in two parts, one part was a
semantic environment description, SMB (Küller, 1991), where the area was
evaluated using 36 adjectives which were divided into 8 factors, which in their turn
were compared and individually evaluated. The other part was open questions where
the participants could tell what they thought about the area and give suggestion of
what the area was missing. The participants were divided into two groups, patient /
relative and personnel, with 20 people in each group. Own observations of the area were also made to get better understanding and context. The result was that the SMB method didn't show any difference between user groups, except from the originality factor. The open questions showed that the users wanted to change the area but there was a large drop off rate on some questions. The conclusion is that the experience of the area around the main entrance is not pleasant and both the patient / relative group and the personnel group agree that something has to be done with the area. The time is right to let the "white" sector meet with the "green".

,

Forskning visar att människor återhämtar sina krafter när de befinner sig i naturen. Bl.a.
miljöpsykologerna Ulrich, Kaplan och Kaplan har i sin forskning visat att naturen har förmåga
att kunna dämpa och lindra stressymtom. Universitetssjukhuset i Lund, USiL, är en stor arbetsplats
och har många inneliggande patienter. Att vara patient innebär bl.a. minskad kontroll över
sin egen tillvaro vilket kan leda till stress. Hos personalen kan faktorer som hög arbetsbelastning
leda till stress. Genom att ha tillgång till naturlik miljö, om än för någon minut, kan denna
dämpande och lindrande effekt nås. Utomhusmiljön vid huvudentrén är funktionell men
avsaknaden av de naturlika inslagen är stor. Syftet med studien var att få veta vad människorna
som brukar utomhusmiljön tyckte om platsen och om det var något som de ville förändra, samt
om det fanns någon skillnad om uppfattningen av området mellan brukargrupper. Metoden
bestod av två delar. Den första delen bestod i ett formulär som var uppdelad i två avsnitt där det
första avsnittet var en semantisk miljöbedömning, SMB (Küller, 1991), där platsen värderades
utifrån 36 adjektiv som sedan delades in i 8 faktorer vilka bedömdes både inbördes och
individuellt. Det andra avsnittet var öppna frågor där brukarna kunde berätta vad de tyckte om
platsen och ge förslag till vad som fattades området. Informanterna delades upp i två grupper,
patient-/anhöriggrupp och personalgrupp, med 20 personer i vardera gruppen. Den andra delen
var egna observationer av platsen för ökad förståelse och sammanhang. Resultatet visar att i
SMB-metoden fanns det inga skillnader i bedömningen av platsen förutom i faktorn originalitet,
där det sågs en svag signifikant skillnad mellan grupperna. Delen med de öppna frågorna visade
att brukarna ville förändra området, men bortfallet på vissa frågor var stort. Konklusionen är att
området vid USiL´s huvudentrén upplevs som otrivsam och att patient-/anhöriggruppen och
personalgruppen är eniga om att den är i behov av förändring. Tiden är mogen att den ”vita”
sektorn möter den ”gröna”.

Main title:Entrén vid Universitetssjukhuset i Lund
Subtitle:hälsosjukhuset med frånvaro av trivsamhet
Authors:Fredlund, Eva
Supervisor:Tenngart, Carina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom natur, hälsa, trädgård
Volume/Sequential designation:2007:1
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:SMB, stress, miljöpsykologi, sjukhusentréer, USiL, stödande utomhusmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8970
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8970
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2017 12:11
Metadata Last Modified:20 Nov 2017 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics