Home About Browse Search
Svenska


Andreasson, Linnea and Hansson, Marie-Louise, 2007. Hur man minskar avståndet mellan matproducent och konsument. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Varför köper inte svenskar mer närproducerad mat? Den globala trenden går mot ett samhälle som ska vara mer självförsörjande för att minska den negativa klimatpåverkan. Hur ska vi få svenskar att äta livsmedel som är närproducerade? Svaret är inte enkelt men att erbjuda konsumenter närproducerade livsmedel är en bra början. Vårt arbete ska resultera i en inspirationshandbok för landsbygdens matproducenter, den ska vara inspirerande och öppna nya vägar när det gäller att distribuera sina produkter. Vi har valt att avgränsa oss från ekonomistyrning och istället ligger tyngdpunkten i vårt arbete på marknadsföring. Vi har genomfört fem intervjuer med företag som har lyckats med en småskalig och lokal livsmedelsproduktion. Vårt syfte med intervjuerna var att få fram det som företagarna anser vara viktigt för deras framgång. Vi har valt företagare utifrån deras verksamhet. Vi har intervjuat företagare med ett gårdsslakteri, ett gårdsmejeri, en grönsaksodling, en gårdsbutik med internationella kontakter och ett musteri. I intervjuerna har vi bett företagarna att tipsa om vad de tror är viktigt för deras framgång. Svaren vi har fått fram ligger till grunden för vår litteraturstudie. Litteraturstudien innehåller grundläggande marknadsföringsbegrepp som företagets planering på lång och kort sikt, marknadsundersökning och konkurrens. En del i vårt arbete har varit att undersöka om det finns organisationer som specialiserar sig på att hjälpa småskaliga livsmedelsproducenter. Arbetet har resulterat i en inspirationsfolder som är ett första steg i processen till en handbok. I foldern har vi behandlat intervjuerna, litteraturstudien och en del av de olika organisationerna som är aktiva inom småskalig livsmedelsproduktion. I vårt resultat presenteras framgångsfaktorer och hur man kan öka utbudet av lokalproducerad mat på marknaden. Vi tror att fler konsumenter kommer att köpa närproducerade livsmedel om det erbjuds på marknaden. Det viktiga för matproducenterna är att de framhäver sina fördelar genom en strategiskt planerad marknadsföring. Genom att erbjuda något unikt med många mervärden kan producenten växa sig stark på en marknad som är dominerad av bulkproduktion.

,

Why don’t the Swedes buy more food that is produced locally?
The global trend seems to be that every country is self- supporting to reduce the dangerous
climate effect.
How can we change the Swedes habits and make them eat food that is produced in their own
area?
There isn’t any good answer but a good start would be to offer more locally produced food.
This report is going to result in a handbook full of inspiration intended to the contractors of the
countryside.
In this handbook the contractors can read about different ways to distribute their products and
they will get a lot of inspiration and help from people in their business who has succeeded.
The centre of gravity in our report is the marketing. We have chosen to demarcate the report from
financial aspects.
The foundation of the report is five interviews with small companies who have succeed with a
small local provision production.
From this interviews we have used what the owner of the business enterprise consider to be
important for there success.
It was the enterprise of the business that made us choose the companies.
We have visited a slaughter- house with an own butcher’s, a dairy where they process cheese by
goat milk, a vegetable farm with a greengrocer’s, a farm store with Icelandic fish and an apple
juice factory.
In the interviews we asked the owners of the business to give us win of the pools for their
success. Their answers gave us a foundation for our literature study.
The literature study is including the fundamental conception within marketing.
For example the business plan, the examination of the market and competition.
A part of our report is to investigate if there are some organisations that take care of small
provision producers.
In the inspiration handbook we have cuts from the interviews, cuts from the literature study and a
presentation of some of the organisations we have found that helps small provisions producers.
In the result of the report we present how to become successful and how it is possible to increase
the offering locally produced products on the market.
We consider that more and more consumers are going to buy products produced in the area if
more products of that kind are offered in the market.
The provision producers have to emphasize their advantages and a good help can be a thorough
and strategic marketing.
If they offer a unique product with many advantages it is possible for the producer to be a strong
actor on a market that is dominated by mass-produced food.

Main title:Hur man minskar avståndet mellan matproducent och konsument
Authors:Andreasson, Linnea and Hansson, Marie-Louise
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:7
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:närproducerad mat, livsmedel, småskalig livsmedelsproduktion, marknadsföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8985
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8985
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Consumer economics
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 09:38
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 09:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics