Home About Browse Search
Svenska


Nylander, Nike, 2017. Activity patterns and livestock depredation by cheetahs (Acinonyx jubatus), leopards (Panthera pardus) and jackals (Canis mesomelas) within Ol Pejeta Conservancy : where, why and when?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The widespread and severe conflict between humans and wildlife is one of the most critical threats for the survival of many wildlife species today. The increasing human population growth have along with habitat loss, fragmentation, prey depletion and persecution led to extensive declines in many large carnivores. Further are many carnivores considered as great threats to human interests and security and it is therefore urgent to identify suitable mitigation strategies taking both human interests and carnivore survival into account. This can be obtained by studying carnivore behaviour to gain valuable knowledge regarding activity and depredation patterns to better understand crucial periods when carnivore activity is higher. The main objective in this study was to examine general activity patterns in a fenced reserve by three carnivores of importance: cheetahs (Acinonyx jubatus), leopards (Panthera pardus) and black-backed jackals (Canis mesomelas), due to their repeated involvement in human-wildlife conflicts. Potential relationships between three environmental variables (moon phase, temperature and rainfall) and activity patterns were also examined. Lastly was depredation by these predators mapped and interviews were performed with concerned herders. The study was conducted in the private reserve Ol Pejeta Conservancy, Laikipia district, Kenya. Activity and movement patterns were analyzed using camera traps at two out of three wildlife corridors placed along the northern boundary while depredation was mapped using available data on site. Interviews were performed in field during a fieldtrip in November 2016. The results revealed a low presence of both cheetahs and leopards as for why statistical analysis were only performed on the environmental variables in relation to jackal activity. Activity patterns revealed an overlap between cheetah and jackal activity but with an exclusively nocturnal activity in leopards. Moon phase and temperature were found not to have any effect on jackal activity but a significant negative relationship could be seen between jackal activity and rainfall. Increased activity during dry periods could potentially derive from competition or predator avoidance by black-backed jackals but presumably is activity patterns more regulated by prey availability and perhaps mate search. Results from depredation analysis indicated that depredation is unaffected by environmental factors and that attacks presumably occurs randomly in an opportunistic way, especially when prey availability is low. Despite low sample size did the results also reveal a high percentage of attacks occurring both in proximity to water, during night and in the Sirrima-area, referred to as predator free. My results therefore implies that the human-carnivore conflict can be mitigated at Ol Pejeta by being extra cautious when grazing cattle in the Sirrima area or other areas near water, especially at night during dry seasons when there is a high abundance of calves in the herds.

,

Den omfattande och svåra konflikten mellan människor och vilda djur är ett av de allvarligaste hoten för många arters överlevnad idag. Den växande mänskliga populationen tillsammans med habitatförlust, fragmentering, minskad bytestillgång och förföljelse har lett till en omfattande minskning av många stora rovdjur idag. Många rovdjur anses utgöra ett stort hot mot mänskliga intressen och säkerhet och det är därför brådskande att finna lämpliga lösningar som tar både mänskliga intressen och rovdjurens överlevnad i beräkning. Det kan uppnås genom att studera rovdjurens beteende för att erhålla viktig information om när rovdjuren uppvisar högre aktivitet eller när risken för boskapsattacker är större. Målet med studien var att i ett stängslat reservat undersöka generella aktivitetsmönster hos tre viktiga rovdjur: gepard (Acinonyx jubatus), leopard (Panthera pardus) och schabrakschakal (Canis mesomelas) på grund av deras upprepade konflikter med människor. I studien undersöktes också ifall tre olika miljöfaktorer (månfas, temperatur och nederbörd) kunde kopplas till dessa aktivitetsmönster. Slutligen var attacker av dessa rovdjur kartlagda och intervjuer med
berörda herdar utfördes. Studien utfördes i privatreservatet Ol Pejeta i Laikipia distriktet, Kenya. Aktivitets- och rörelsemönster analyserades med hjälp av kamerafällor från två av tre korridorer placerade längs reservatets norra gräns medan attacker kartlades genom att använda tillgänglig data på plats. Intervjuer utfördes i fält under en fältresa i november 2016. Resultatet visade på en låg närvaro av både gepard och leopard varför miljöfaktorerna endast testades i relation till aktiviteten hos schakaler. Analyserna avslöjade ett överlappande aktivitetsmönster mellan gepard och schakal men med en uteslutande nattlig aktivitet hos leopard. Ingen effekt av månfas eller temperatur på schakalernas aktivitet kunde hittas men ett signifikant negativt samband kunde ses mellan nederbörd och aktivitet. Ökad aktivitet under torra perioder kan härstamma från konkurrens eller undvikandet av andra rovdjur men troligen är mönstret till större delen reglerat av bytestillgång eller partnersök. Resultat från analys av rovdjursattacker indikerade att boskapsattacker är oberoende av väder och att attackerna förmodligen sker slumpvis ur en opportunistisk synvinkel, framförallt när bytestillgången är låg. Även om datamängden var bristfällig indikerade mönstret att attackerna sker både i närheten till vatten, på natten samt i Sirrima området, vidare hänvisat som rovdjursfritt. Mina resultat visar därför att konflikten mellan rovdjur och människor på Ol Pejeta kan förmildras genom att vara extra uppmärksam när boskapen betar inom Sirrima området, i närheten av vatten, under natten - framförallt under torrperioder och när det finns en stor tillgång på kalvar i hjordarna.

Main title:Activity patterns and livestock depredation by cheetahs (Acinonyx jubatus), leopards (Panthera pardus) and jackals (Canis mesomelas) within Ol Pejeta Conservancy
Subtitle:where, why and when?
Authors:Nylander, Nike
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:720
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:African cheetah, African leopard, black-backed jackal, Acinonyx jubatus, Canis mesomelas, Panthera pardus, activity patterns, depredation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8248
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8248
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Deposited On:25 Oct 2017 06:44
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 06:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics