Home About Browse Search
Svenska


Tell, Anna, 2004. Munhålestatus hos arbetande hästar. SLU, Dept. of Large Animal Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Large Animal Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Seventy-two working horses (they had been ridden with bit and bridle within the last two weeks) were examined in the oral cavity. Findings and status were noted. The horses were randomly chosen among individuals without clinical symptoms from the mouth and gastrointestinal system.

The result showed that 93% of the horses had changes in the mucus membranes, 86% in the form of ulcerations. The P2 region was most commonly affected followed by wounds more caudally in the mouth (P3-M3 region). The reasons of the ulcerations have been discussed.

Compared to previous studies of horses with no demands of wearing bit and bridle the frequency of ulcers was much higher in the present study. There is a conclusion that sharp points on the teeth in combination with factors such as riding with bit and bridle results in a greater amount of ulcerations.

Today floating is the most common treatment and is also used in purpose to prevent ulcerations in the mucus membranes. The result of this study shows that floating is not sufficient to prevent pathological oral changes, such as ulcerations.

,

Sextiosju arbetande hästar (de hade ridits eller körts med betsel inom de senaste
två veckorna före undersökningen) sederades och undersöktes i munnen. Hästarna
hade inte kommit till veterinär för att undersökas i munnen och valdes
slumpmässigt ut för att representera normalpopulationen. Dessutom bedömdes
munhålan hos fem hästar som avlivats av annan orsak än problem i mun och magtarmkanal.
Munhålestatus protokollfördes.
Resultatet visade att hela 93% av de undersökta hästarna hade förändringar i
munslemhinnan och 86% hade sår. Vanligast var sår i P2-regionen, följt av sår
längre bak i munnen (P3-M3 regionen). Materialet jämfördes med tidigare studier
där kravet på arbete inte funnits med. Andelen munslemhinnesår var högre i
populationen arbetande hästar. Betselöverslitning i P2-regionen var det näst
vanligaste fyndet och sågs hos 35% av hästarna.
Studiens resultat tyder på att vassa tandkanter ger sår i större utsträckning om de
kombineras med ridning och körning med huvudlag och bett. Resultaten indikerar
också att traditionell tandraspning, vilken är den idag vanligast förekommande
profylaktiska och behandlande åtgärden, inte är tillräcklig som enda
tandvårdsbehandling för att hästarna skall slippa obehag i munhålan.
Förekomst av sår i den arbetande hästens munslemhinna kan sannolikt ses som
en god indikator på hur väl den förebyggande tandvården fungerar.

Main title:Munhålestatus hos arbetande hästar
Authors:Tell, Anna
Supervisor:Wattle, Ove
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:29
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Large Animal Clinical Sciences
Keywords:häst, munhåla, betsel, tänder, slemhinna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8039
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8039
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 11:43
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 11:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics