Home About Browse Search
Svenska


Grill, Kristina, 2005. Effects of interplant defence signalling on production and allocation of biomass. SLU, Dept. of Entomology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Entomology

[img]
Preview
PDF
360kB

Abstract

Barley plants are known to release volatiles, both when infested by aphids and uninfested. Neighbouring barley plants have in previous studies been seen to induce a defence mechanism against aphids when exposed to these volatiles. In this study investigated whether volatiles from aphid infested barely plants as well as two chemicals, methyl jasmonate and methyl salicylate, affect biomass allocation and growth of exposed plants.

In order to accomplish this, a first experiment was done in which barley cultivars Alva and Kara were infested by aphids. Other, uninfested, Kara plants were exposed to air from the aphid-infested plants. Plant samples were taken at five occasions and growth parameters were calculated. No changes in total dry weight were seen between the treatments and control plants and no changes in biomass allocation appeared.

A second experiment was conducted, in which Kara plants were exposed to volatiles from methyl salicylate and methyl jasmonate. These two chemicals are thought to be involved in volatile communication between plants and have been shown to induce defence against aphids in barley plants. No change in total dry weight or biomass allocation was found after exposure to the chemicals.

The results suggest that the induced defence in barley plants exposed to aphid infested barley plants, methyl salicylate or methyl jasmonate does not correlate with green plant biomass costs.

,

Det är känt att kornplantor sänder ut lättflyktiga signalämnen, både när de är oskadade och när de är angripna av bladlöss. Dessa volatila ämnen kan inducera försvar mot bladlöss i kornplantor som växer i närheten. Det här examensarbetet har syftat till att undersöka om de volatila ämnen som avges hämmar den totala tillväxten samt om de påverkar den mottagande växten att allokera biomassa till någon viss del av växten.
Två experiment har utförts. I det första placerades bladlöss på kornplantor av sorterna Kara och Alva. Luften som omgav de angripna plantorna fördes kontinuerligt över till oangripna kornplator av sorten Kara. Vid fem tillfällen togs plantor ut för mätning och vägning, för att senare kunna göra beräkningar av tillväxtparameterar. Inga skillnader mellan behandlingarna kunde upptäckas, vare sig gällande total tillväxt eller biomassaallokering.
I det andra experimentet exponerades kornplantor av sorten Kara för två kemikalier, metylsalicylat och metyljasmonat, som inducerar försvar mot bladlöss hos kornplantor och som tros ingå i de volatila ämnen som växter sänder ut. Men inte heller här sågs några förändringar i biomassaallokeringen eller den totala tillväxten.
Slutsatsen från de försök som gjorts är att den resistens mot bladlöss som uppstår då kornplantor utsätts för volatila ämnen från andra, bladlössangripna kornplantor, eller substanserna metyljasmonat och metylsalicylat, inte ger upphov till kostnader i form av minskad tillväxt.

Main title:Effects of interplant defence signalling on production and allocation of biomass
Authors:Grill, Kristina
Supervisor:Ninkovic, Velemir
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Entomology
Keywords:methyl salicylate, methyl jasmonate, barley, volatiles, allocation, communication
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8040
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Faculties > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Language:English
Deposited On:19 Oct 2017 11:53
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 11:53

Repository Staff Only: item control page