Home About Browse Search
Svenska


Cedervind, Holly, 2004. Glycogen content in different muscle fibre types before and after lengthy anaesthesia in horses. SLU, Dept. of Large Animal Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Large Animal Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

General anaesthesia in horses is often followed by postoperative complications, including myopathy. Many colic patients are compromised by preoperative stressors, such as starvation, trailer rides, physical stress and pain, plus postoperative physical stress in connection with standing up after recumbency. These factors may influence muscle glycogen stores, since glycogen is an important substrate source in metabolism. The aim of this study was to investigate muscle glycogen content with histochemical techniques, before and after lengthy anaesthesia in both healthy horses and in colic patients.

Seven colic patients and 5 healthy warmblooded trotters were anaesthetized (duration > 3 hr). Patients did not eat (9-51 hr) prior to surgery and had been transported large distances to surgery (53 -320 km). Healthy horses were denied food (12 h) prior to anaesthesia. Choice of premedication and induction agents was left to the anaesthetist. Anaesthesia was maintained with isoflurane with horses in dorsal recumbency. M. gluteus medius was biopsied in all horses at induction, end of anaesthesia and in some horses, 24 hours after anaesthesia. Samples were cut in a cryostat and stained for myosin ATP-ase activity after pre-incubation at pH 4.6, to identify type I, IIA and IIB fibres, and with Periodic Acid-Schiff's reagent, in order to subjectively evaluate 'low' or 'high' glycogen content in fibres.

Healthy horses and two patients had a high glycogen content in all fibre types at all biopsy times. Three patients had a high glycogen content in most fibres at induction of anaesthesia, but had a few low staining fibres at end of anaesthesia. A low glycogen content in most fibres (primarily type I fibres) was seen at induction of anaesthesia in the other four patients. In three of these horses, type IIB fibres also had a low glycogen content. Changes in glycogen content were still evident at end of anaesthesia and even 24 hours after standing up in recovery. The horses with a poor preoperative physical status had many fibres with low glycogen content.

This study has shown that glycogen availability in muscle fibres may be an important factor to consider in anaesthesia and in the postoperative recovery period, and that this could be related to preoperative stress factors.

,

Postoperativa komplikationer efter allmännarkos är vanligare hos häst jämfört med andra
djurslag. En ofta förekommande komplikation är postoperativ myopati. Före en operation
kan många kolikpatienter ha varit utan foder en längre tid, åkt långt i hästtransport, upplevt
fysisk stress och smärta. Postoperativt kan fysisk stress förekomma i samband med att
hästarna reser sig efter narkosen. Dessa faktorer skulle kunna påverka glykogenförråden i
muskeln, eftersom glykogen är ett viktigt energisubstrat. Syftet med studien var att
undersöka glykogeninnehållet i muskulaturens fibrer med histokemiska tekniker, innan och
efter långvarig narkos, hos friska hästar och kolikpatienter.
Sju kolikpatienter och 5 friska hästar ingick i studien (narkoslängd >3 h). Patienterna
hade ej utfodrats (9-51 h) innan operationen och de hade åkt hästtransport (53-320 km). De
friska hästarna hade ej utfodrats (12 h) innan sövningen. Anestesin inducerades med
guaifenesin/thiopental eller ketamin/diazepam och underhölls med isofluran och syrgas.
Hästarna låg i ryggläge och andades spontant eller ventilerades mekaniskt. Intravenösa
elektrolyter administrerades och vid hypotension gavs dextran eller dobutamin. Biopsier
från M. gluteus medius togs vid induktion och vid slutet av narkos samt hos vissa hästar,
24h efter narkosens slut. Prover snittades i kryostat och färgades dels för myosin ATPas
aktivitet efter preinkubering vid pH 4,6, för att identifiera typ I, IIA och IIB fibrer, och dels
med Periodic Acid-Schiffs reagens, för att subjektivt utvärdera högt respektive lågt
glykogeninnehåll.
De friska hästarna hade ett högt glykogeninnehåll i alla fibertyper vid alla
biopsitagningstillfällena. Tre av patienterna hade ett högt glykogeninnehåll i de flesta fibrer
vid anestesins induktion. Ett lågt glykogeninnehåll i ett flertal fibrer (framförallt typ I fibrer)
sågs vid anestesins induktion hos fyra patienter. Hos tre av dessa hästar hade också en del
typ IIB fibrer ett lågt glykogeninnehåll. Förändringarna i glykogeninnehåll kvarstod direkt
efter narkosens slut samt även 24 timmar efter resning. De hästar som hade sämst preoperativ status var också de som uppvisade ett flertal fibrer med lågt glykogeninnehåll
vid alla biopsitagningstillfällen.
Den begränsade glykogentillgången i fibrerna hos vissa av kolikpatienterna är troligen
relaterat till preoperativa stressfaktorer. Denna studie har visat att glykogentillgången i en
del muskelfibrer är begränsad hos vissa kolikpatienter inför narkos, vilket kan vara en faktor
av betydelse för narkosens förlopp och den postoperativa återhämtningen.

Main title:Glycogen content in different muscle fibre types before and after lengthy anaesthesia in horses
Authors:Cedervind, Holly
Supervisor:Essen-Gustavsson, Birgitta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:33
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Large Animal Clinical Sciences
Keywords:equine, anaesthesia, colic, muscle glycogen, histochemistry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8041
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8041
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:19 Oct 2017 11:55
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 11:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics