Home About Browse Search
Svenska


Viberg, Frida, 2005. Testikelmått och daglig spermieproduktion hos svenska halvblodshingstar. SLU, Dept. of Obstetrics and Gynaecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Obstetrics and Gynaecology

[img]
Preview
PDF
178kB

Abstract

Testicular measurements and daily sperm output (DSO) are important factors affecting reproductive capacity of stallions. In the present study testicular measurements of 10 Swedish half-blood stallions were determined (height, length, width and volume). Ejaculates were collected from each stallion once daily for 10 days to evaluate some important seminal characteristics: gel-free ejaculate volume, sperm concentration, percent progressively motile spermatozoa and total number of spermatozoa (TSN). The gel-free ejaculate volume was measured with a graduated cylinder, the sperm concentration was counted in a Bürker chamber, the sperm motility was estimated in a phase-contrast microscope and TSN was determined by multiplying the gel-free seminal volume by the sperm concentration. Testicular measurements were as follows (left and right testis): height 7,5 cm and 7,8 cm, length 10,6 cm and 10,8 cm, width 6,5 cm and 6,6 cm, volume 278,2 cm3 and 293,8 cm3, scrotal width 12,3 cm and total testicular volume 572,0 cm3 . The gel-free ejaculate volume, sperm concentration and total number of spermatozoa decreased significantly whereas sperm motility slightly improved during the 10 days of sperm collection. TSN of ejaculates collected on days 8-10 were averaged to represent DSO (because the extragonadal sperm reserve was then stabilized). The DSO was calculated to 6,0x10 9. Scrotal width and DSO were correlated (r=0,82 p=0,003) as well as total testicular volume and DSO (r=0,87 p=0,001). These results give us valuable information on Swedish half-blood stallions that can be useful in the future breeding management.

,

Testikelstorlek och daglig spermieproduktion (DSO) är viktiga mått för att bedöma
en hingsts reproduktionskapacitet. I föreliggande studie mättes testiklarna på 10
svenska halvblodshingstar (höjd, längd, bredd och volym) och ett ejakulat samlades
dagligen från var och en av hingstarna under 10 dagar för att bedöma följande
spermaparametrar: ejakulatvolym, spermiekoncentration, spermiemotilitet och total
antal spermier (TSN). Ejakulatvolymen mättes med mätglas, spermiekoncentrationen
räknades i Bürkerkammare, spermiemotiliteten bedömdes i fas-kontrastmikroskop
och TSN erhölls genom att multiplicera ejakulatvolymen med spermiekoncentrationen.
Resultatet av testikelmätningarna för vänster respektive höger testikel var:
höjd 7,5 cm och 7,8 cm, längd 10,6 cm och 10,8 cm, bredd 6,5 cm och 6,6 cm, volym
278,2 cm3 och 293,8 cm3, skrotumbredd 12,3 cm samt total testikelvolym 572,0 cm3 .
Ejakulatvolymen, spermiekoncentrationen och TSN sjönk signifikant medan spermiemotiliteten
tenderade att stiga under de 10 dagarna av samling. DSO beräknades som
medeltal på de dagar då en utplaning av TSN skett, vilket var dag 8-10. DSO
beräknades till 6,0x109. Signifikant korrelation förelåg mellan skrotumbredd och
DSO och mellan total testikelvolym och DSO (r=0,82 p=0,003 respektive r=0,87
p=0,001). Dessa resultat ger oss värdefull information om svenska halvblodshingstar
för det framtida avelsarbetet.

Main title:Testikelmått och daglig spermieproduktion hos svenska halvblodshingstar
Authors:Viberg, Frida
Supervisor:Einarsson, Stig
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:56
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Obstetrics and Gynaecology
Keywords:hingst, hästar, testikelmått, spermieproduktion, DSO, spermaparametrar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8056
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8056
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 12:42
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 12:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics