Home About Browse Search
Svenska


Byström, Anna, 2005. Influence of draw reins on the gate kinematics at the trot. SLU, Dept. of Equine Studies, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Equine Studies

[img] PDF
370kB

Abstract

Ett ofta angivet syfte vid olika former av träning inom både hoppning och dressyr är att påverka hästens rörelser och förmå hästen att bära mer vikt på bakdelen och avlasta frambenen. Om och hur detta sker har dock knappt alls utvärderats med objektiva metoder. Effekter av träning över längre tid har studerats med avseende på förändringar i gångartsmönstret men då har kraftmätningar har inte inkluderats. I andra studier har man konstaterat att tyngden av en ryttare ökar belastningen på hästens ben, och då särskilt frambenen. Endast en av dessa studier har dock givit indikation om att ryttaren har möjlighet att påverka belastningsförhållandena. En studie av gramantygelns inverkan på belastningsfördelningen mellan fram- och bakben kunde visa att gramantygel i kombination med vanlig tygel gav signifikant ökad såväl vertikal som propulsiv impuls i bakbenet (Roepstorff et al. 2002). Samtidigt gjordes även synkroniserade kinematiska registreringar. Från dessa har i följande arbete data från understödsfasen har valts ut och analyserats. Syftet är att utvärdera eventuella kinematiska effekter av gramantygeln samt att om möjligt upptäcka samband mellan kinetik och kinematik.

Analys av kinematiska data visade att gramantygeln förändrade hals- och nackvinklarna. Påverkan på halsvinkeln var mer än tre gånger så stor med graman som enda tygel jämfört med i kombination med vanlig tygel. Frambenet fördes snabbare med graman, både ensam och i kombination, men signifikant ökad retraktion sågs enbart med endast graman. Kombinationen av tyglar gav ökad sträckning av lårleden under andra hälften av understödet. Graman som enda tygel gav inte samma förändring. Lårledvinkeln kan därför antas vara kopplad till bakbenets propulsiva impuls, då denna förändrades på likartat sätt. Med gramantygel som komplement till vanlig tygel sågs även ökad flexion av has, knä och höft under första delen av understödet samt ökad flexion av hasen och minskad lutning av bäckenet i understödsfasens mitt. Motsvarande mönster kunde ej ses med endast graman. Det kan tyda på att gramantygeln, men endast i kombination med vanlig tygel, kan bidra till ökad upplagring av elastisk energi i bakdelen, vilket sedan kan utnyttjas för ökad propulsiv kraft i slutet av understödet. Förändringarna kan också ha samband med ökad vertikal belastning av bakdelen.

Main title:Influence of draw reins on the gate kinematics at the trot
Authors:Byström, Anna
Supervisor:Roepstorff, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:3
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Equine Studies
Keywords:kinematics, dressage, equine sports
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8075
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8075
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:English
Deposited On:20 Oct 2017 08:30
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 08:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics