Home About Browse Search
Svenska


Ingvarsson, Nina and Norgren, Sofie, 2008. Handbok för växtinsamlare : med erfarenheter från sex nutida svenska experter. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

What makes a Swede betake himself into the Chinese wilderness? How does the Rio Convention influence a plant collector? And who will crack the nut positioned 12 meters up in the crown of a tree? There are many secrets behind the act of collecting plants.
In many regards, the documentation of the collection of plants for a Swedish purpose has been unsatisfactory. The focus of the publications is on what plant species that have been found rather than information on how these plants have been collected. Only few results of experimental cultivation are available. There is no doubt that there exists knowledge that has not been publicised yet.
Sten Ridderlöf, Henrik Zetterlund, Elisabeth Öberg, Magnus Lidén, Björn Aldén and Erland Ejder are all experienced plant collectors who have brought home seed- and plant material for cultivation in Sweden. By using in-depth interviews with these persons, a kind of collection of experience concerning the modern collecting of plants has developed. In the result of the interviews, a manual for plant collectors is presented. Here, a summary of the experiences that emerged from the interviews is given. The manual gives practical advice to anyone who wants to see and collect plants in their natural habitat.
In the opening section, the conditions in general for the plant collectors are described. Here, a historical retrospect, role models, interest organisations and other networks is presented. Moreover, a basic description of the legal framework as well as the distribution channels for the collected plant material is given.
With our degree project, we would like to contribute in conveying knowledge on the act of collecting plants that up until now only existed in the minds of Sweden's plant pundits.

,

Vad får en svensk att bege sig ut i den kinesiska vildmarken? Hur påverkar Riokonventionen en växtinsamlare? Och vem knäcker nöten som sitter tolv meter upp i trädkronan? Det finns många hemligheter bakom växtinsamlingar Dokumentationen av växtinsamlingar för svensk publik har varit otillfredsställande i många särskilt avseenden. Publikationer fokuserar hellre på vilka arter som har hittats än hur växterna har samlats in. Få försöksodlingsresultat finns tillgängliga. Att det finns kunskap som ännu inte har förmedlas i skrift råder det inga tvivel om. Sten Ridderlöf, Henrik Zetterlund, Elisabeth Öberg, Magnus Lidén, Björn Aldén och Erland Ejder är alla erfarna växtinsamlare som tagit hem frö- och plantmaterial för odling i Sverige. Genom djupintervjuer med dessa personer har en slags erfarenhetsbank kring moderna växtinsamlingar vuxit fram. I resultatet presenteras en manual för växtinsamlare. Här ges en sammanfattning av de erfarenheter som framkommit under intervjuerna. Manualen ger praktiska råd för den som vill se och samla växter i naturen. I ett inledande avsnitt beskrivs växtsamlarnas förutsättningar mer allmänt. Här presenteras en historisk tillbakablick, förebilder, intresseorganisationer och andra nätverk. Vidare ges en enklare beskrivning av regelverk och distributionskanaler för det insamlade växtmaterialet.
Vi vill med vårt examensarbete ge ett bidrag till att förmedla kunskapen om växtinsamlingar som till dags dato endast funnits i huvudet på Sveriges växttokiga expertis.

Main title:Handbok för växtinsamlare
Subtitle:med erfarenheter från sex nutida svenska experter
Authors:Ingvarsson, Nina and Norgren, Sofie
Supervisor:Lorentzon, Kenneth
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:35
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:växtinsamling, växtinsamlare, växtintroduktion, Sten Ridderlöf, Henrik Zetterlund, Elisabeth Öberg, Björn Aldén, Magnus Lidén, Erland Ejder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8105
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8105
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Plant taxonomy and geography
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 13:05
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 13:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics