Home About Browse Search
Svenska


Adolfsson, Åsa, 2008. Entréträdgårdar : rumslighet, gestaltningselement, uttryck och sociala aspekter. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

The BA thesis Front Yard Gardens – spatiality, design elements, expression and social aspects is a summary of the entrance and front yard garden phenomenon – where the entrance is the set design and the designer is the director. The thesis touches the social context of which entrances have been and still are shaped. The various appearance of the entrance and front yard gardens throughout the history, starting with the first entrance by the edge of the wood and coming up to the front yard gardens of today, is described. It touches the present day through an analysis of some entrances and front yard gardens of modern residential areas. The starting point of the analysis is the various spatial and structural components creating space and composition in the front yard gardens, which is described and illustrated in the thesis as well. It is obvious to see that the modern entrance has become more open to the urban surrounding – starting with enclosed gardens in medieval period having locked gates, to the completely open entrance of today having exposing glass walls and windows – and that the visual border between the private and the public more and more frequently is being erased – while the physical border indicating property still is important. The interaction between the private and the public becomes more and more important, and our front yard gardens somehow symbolize the modern exposed integrity in a more individualistic society – where we clearly display to other and remind ourselves of who we are.

,

Uppsatsen Entréträdgårdar – rumslighet, gestaltningselement, uttryck och sociala aspekter ger en översikt kring fenomenet entré och entréträdgård – där entré är scenografi och designern regissören. I uppsatsen berörs den sociala kontext i vilken entréer formats och formas. Här beskrivs hur entréer och entréträdgårdar sett ut genom historien från vår urentré vid skogsbrynet till våra nutida entréträdgårdar. Den gör ett nedslag i vår nutid genom en analys av några av dagens entréer och entréträdgårdar i nybyggda villaområden. Utgångspunkt för analysen är de gestaltningselement som skapar rumsligheten och kompositionen i entréträdgårdarna, vilka dessutom presenteras och illustreras i uppsatsen. Man kan tydlig se att våra entréer har kommit att bli allt mer öppna mot omvärlden – från medeltidens helt slutna rum med låsta entréportar till dagens helt öppna entréer med exponerande glasytor och fönsterpartier – och att den visuella gränsen mellan det privata och det offentliga allt mer suddas ut – medan den fysiska gränsen som markerar domänen fortfarande spelar en viktig roll. Interaktionen mellan det privata och det offentliga blir allt mer viktig och våra entréträdgårdar symboliserar på något sätt den nya exponerade integriteten i ett allt mer individualistiskt orienterat samhälle – där vi hela tiden visar för andra och påminner oss själva om vilka vi är.

Main title:Entréträdgårdar
Subtitle:rumslighet, gestaltningselement, uttryck och sociala aspekter
Authors:Adolfsson, Åsa
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:10
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:entréer, entréträdgårdar, rumslighet, gestaltningselement, entréträdgårdsdesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8112
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8112
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 13:33
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 13:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics