Home About Browse Search
Svenska


Risberg Jönsson, Susanne, 2008. Vegetationsetableringen på ett platsbyggt extensivt grönt tak : Sparta, Lund. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Det platsbyggda extensiva gröna taket på Sparta i Lund anlades i augusti 2006. Taket är det första i Sverige som designats för att integrera ekologiska principer och estetiska värden med varandra. I detta examensarbete är de planterade sedumskotten, pluggplantorna och frösådden på takets tre huvudsektioner inventerade och utvärderade. Vid inventering är stor- och småruteanalysmetoden använd. Utöver de planterade växterna är även de spontanetablerade växterna inventerade. I detta arbete utreds endast fältskiktet, däremot inte bottenskiktets knappt märkbara mosskikt.

En litteratur- och internetstudie beträffande takets ståndortsförutsättningar och uppbyggnad, samt planteringsmetoder och skötselåtgärder är genomförd. På samma sätt är en sammanställning av de planterade växternas egenskaper och krav på ståndort samt teoretisk lämplighetsbedömning utförd. Den 1-2 juni 2008 inventerades det gröna taket. Nio storrutor på de upphöjda kullpartierna och nio storrutor på de plana ytorna inventerades och resultatet presenteras som total etableringsfrekvens på ytorna.

Vid jämförelse mellan inventeringsresultatet och litteraturstudien framkommer att vegetationsskiktets fuktighets- och näringsstatus är de mest avgörande egenskaperna för artens etableringsresultat. Inventeringen visar att örter och Poa alpina trivs mycket bra på taket. Förra årets extrema nederbörd, ett något tjockare vegetationsskikt än rekommenderat och en mycket tät pluggplantering är bidragande faktorer till örternas och Poa alpinas välmående. Ogräset Trifolium campestre har oönskat kraftigt etablerat sig.

Sedum albums extremt goda etableringsfrekvens bekräftar artens stora betydelse i etableringsfasen. Alla planterade pluggplantor och nästan alla arter i ängsfröblandningen 6703 för torr, mager, kalkrik jord är återfunna på takytan. De frösådda arter som inte har återfunnits är Lotus corniculatus, Primula veris och Rhinanthus minor. Planteringsformerna sedumskott/frösådd och pluggplantering har visat sig vara lyckosamma planteringsmetoder för de olika substratdjupen.

Main title:Vegetationsetableringen på ett platsbyggt extensivt grönt tak
Subtitle:Sparta, Lund
Authors:Risberg Jönsson, Susanne
Supervisor:Emilsson, Tobias
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:31
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:vegetation grönt tak, platsbyggt extensivt grönt tak, Sparta Lund, etablering vegetation, Sedum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8133
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8133
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2017 10:45
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 10:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics