Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Anders, 2008. Inhysningssystem för tjurar : fallstudie. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
366kB

Abstract

It´s important when you are about to build a new stable or just increasing your production that you choose the right housing system and that it fits your own farm. In this study I have put together facts about different housing system for fattening bulls in order to get a clearer picture of witch system is the most suitable for my own farm depending on the conditions I have. The background of this work is my own interest for breeding bulls and I will hopefully increase my own production. Due to this I wanted to learn more and increase my knowledge about different housing systems. Through a literature study I have found out the facts about the housing systems I find suitable for housing bulls. There are of course more alternatives and combinations between different systems but these are the most common in Sweden and I find them suitable for housing bulls. The systems I have looked closer at are: pens with slatted floor, straw bed, deep straw bed, straw bed with manure scraper, sliding straw bed, straw bed with outside pen and finally loose housing with cubicles. I have also interviewed two farmers who have newly built stables with some of the systems I have gone through. They have given their reflections about things to consider and how to get the systems to work properly and what they would like to change. To be able to compare the different systems and reach some result I have compared the systems advantages and disadvantages to the needs and conditions for my own farm. A deep straw bed demands a lot of straw but if you have an alley with a manure scraper in the front of the pen or a sliding straw bed it drastically reduces the need of straw. Cubicles often demands a larger investment and a more expensive stable building then a stable with straw bed, but the need of straw is smaller. The work effort for littering and taking out the manure can be hold on a low level in a well planned and functional stable with cubicles, thanks to the fact that the manure can be taken out mechanically and the consumption of bedding material is low. What system you should choose depends on the conditions of your own farm, access to straw, work force and what system you want to have for dealing with the manure. It also depends on if you have available structures that you would like to use or if you are about to build a new stable. For my part the access of straw is an important issue, because in the case of great consumption of litter I have to buy it from a great distance and that can be rather expensive. This means that a system of low consumption of litter for example loose housing with cubicles is a suitable choice for me. In the end it is important that you carefully calculate the systems that you like and think is suitable for you. To combine an inexpensive building with a low operating cost and a low work effort is not an easy task.

,

Det är viktigt vid en nybyggnation eller utökande av djurbesättningen att man väljer det inhysningssystem som passar den egna gården bäst. I detta arbete har jag sammanställt fakta om olika inhysningssystem för tjurar för att i slutänden få en klarare bild om vilket system som kan passa min gård bäst med tanke på de förutsättningar jag har. Grunden till arbetet kommer från mitt eget intresse av tjuruppfödning och att jag förhoppningsvis kommer att utöka den egna produktionen. På grund av det ville jag fördjupa mina kunskaper om de olika inhysningssystemen och vilket som skulle passa mig och min gård bäst. Genom en litteraturstudie har jag tagit reda på fakta om de system som jag tycker passar till tjuruppfödning. Det finns självklart fler alternativ eller kombinationer mellan de olika systemen men det är dessa som är de vanligaste för tillfället och som jag tycker passar till tjurar. De system jag har tittat närmare på är: boxar med gödseldränerande golv, ströbädd, djupströbädd, djupströbädd med skrapad gång, glidande ströbädd, ströbädd med rastfålla samt liggbås. Jag har också intervjuat två lantbrukare som har nybyggda ladugårdar med några av systemen som jag har gått igenom. De har fått ge sina reflektioner om vad man ska tänka på för att få systemen att fungera tillfredställande och vad de skulle vilja ändra på i efterhand. För att kunna jämföra de olika systemen och komma fram till ett resultat har jag jämfört de olika systemens fördelar och nackdelar mot behovet och förutsättningarna på min gård. Djupströbäddar kräver mycket strömedel men att lägga till en skrapgång närmast foderbordet eller att ha en glidande ströbädd minskar strömedelsbehovet väsentligt. Liggbås kräver en större byggnadsinvestering och dyrare stallar än system med djupströbädd medan ströåtgången är betydligt mindre. Arbetsinsatsen för att strö och gödsla ut kan hållas låg i ett väl fungerande stall med liggbås, tack vare att utgödslingen kan vara automatisk och ströåtgången är låg. Vad man ska välja för system beror mycket på gårdens förutsättningar, tillgång på strömedel, arbetskraft och vilket utgödslingssystem man vill ha. Det beror också på om man har befintliga byggnader som man vill använda eller om det handlar om nybyggnation. För min del blir ströåtgången en viktig faktor eftersom jag vid stor åtgång måste köpa in strömedel långt hemifrån vilket kan bli en stor kostnad. Detta medför att ett system med liten ströåtgång som lösdrift med liggbås skulle vara ett bra alternativ. Det krävs i slutänden att man räknar på de förslag man tycker passar. Att både bygga en billig byggnad, ha en låg driftskostnad och en låg arbetsinsats är ingen lätt uppgift.

Main title:Inhysningssystem för tjurar
Subtitle:fallstudie
Authors:Magnusson, Anders
Supervisor:Ascard, Kristina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:inhysningssystem, tjurar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8136
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8136
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2017 11:10
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 11:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics