Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Lina, 2004. Mätning av ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. SLU, Dept. of Rural Development and Agroecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Rural Development and Agroecology

[img]
Preview
PDF
408kB

Abstract

In order to make the modern agriculture less dependent on non-renewable external inputs, it
has to rely more on ecosystem services. The agricultural system produce not only food, fiber
and fuel, it also generates other ecosystem services such as e.g. photosynthesis, recycling of
nutrients, influencing local microclimate, pollination, biological control and detoxification of
noxious chemicals.
This study is an attempt to get a better understanding about the interaction among different
ecosystem services and different habitats capacity to generate them. An evaluation of eight
different methods is done. The ecosystem services studied are the ability to absorb solar
energy, biomass production, botanical diversity, decomposition and natural predation of
aphids. The research has taken place at the Swedish Agricultural University's ecological
experimental farm Ekhaga. Natural pasture, permanent pasture field, first year ley,
intercropping of barley and peas, ecological and conventional winter wheat, respectively, are
the studied habitats.
The results show that a hand held radiometer can be used when looking at different habitats
ability to absorb solar energy. When using the litterbag method it is important to use easily
decomposable material and to let the bags stay in the ground for a long period of time. To
expel earthworms with mustard flour suspension is quite time consuming and require several
iterations. It is important to have more and bigger experimental squares in natural pasture than
in fields, when studying the botanical biodiversity. Placing aphids on self-adhesive paper is an
effective way to measure the ecosystem service natural predation.

,

I strävan att göra det moderna jordbruket mindre beroende av icke-förnyelsebara resurser
krävs ett ökat tillvarandetagande av ekosystemtjänster. Jordbrukslandskapet producerar inte
bara mat, fibrer och bränsle, det genererar också andra ekosystemtjänster så som t.ex.
fotosyntes, näringsämnescirkulation, biologisk kontroll, pollinering, stabilisering av
mikroklimat och detoxifiering av gifter.
Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för olika typer av markanvändningars
förmåga att generera ekosystemtjänster. En utvärdering av åtta metoder har gjorts. De
ekosystemtjänster som studerats är förmågan att absorbera solenergi, produktion av biomassa,
botanisk diversitet, nedbrytning och naturlig bladluspredation. De studerade habitaten är
naturbetesmark, permanent betesvall, ettårsvall, havre/ärt, ekologiskt respektive
konventionellt höstvete. Undersökningarna har utförts på SLU:s ekologiska försöksgård
Ekhaga.
Resultaten visar att man med hjälp av en handhållen radiometer kan fånga olika
markanvändningars förmåga att absorbera solenergi. Vid nedbrytningsstudier med
"påsmetoden" är det viktigt att använda lättnedbrytligt material och låta påsarna ligga
nergrävda under en lång period. Maskuppdrivning med senapslösning är en tidskrävande
metod och kräver flera upprepningar. När man studerar botanisk diversitet är det är viktigt att
ha fler och större inventeringsrutor i naturbetesmarker än åkermark. Att studera naturlig
predation genom att placera bladlöss på klisterlappar är en effektiv metod.

Main title:Mätning av ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet
Authors:Svensson, Lina
Supervisor:Björklund, Johanna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Development and Agroecology
Keywords:ekosystemtjänster, metodutveckling, radiometer, ekologiskt lantbruk, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8158
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8158
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Faculties > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2017 12:50
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics