Home About Browse Search
Svenska


Ekengard, Klara, 2008. Horticultural cropping systems meet scenarios of changing climate. SLU, Horticulture, Alnarp. Alnarp: SLU, Horticulture

[img] PDF
858kB

Abstract

This Bsc thesis describes the consequences of a changing climate for Swedish horticultural
production on a basis of a literature survey. Climate scenarios from the Swedish governmental
inquiry about climate change, SOU 2007:60, are related to Swedish production of peas and
strawberries. Plant physiological factors affected by carbon dioxide (CO2), temperature and
water availability are used to explain growing prerequisites.
The general scenario used is:

• more yield per hectare and possibilities to grow new products

• growing season will be longer

• amount of precipitation will increase in most parts of the country but in southern
Sweden summers will be dry

• more insects and pathogens will be problems in production

• weeds will experience better growing circumstances

• quality of the product will be affected by pest management and growing velocity

• risk of plant nutrient leakage will increase

Future climate will affect Swedish production of peas and strawberries. To some extent the
explanation for this is to be found in plant physiology, but cropping systems are too complex
to give easy solutions. Increase in yield due to temperature rise and CO2 level, predicted by
SOU 2007:60, is possible but uncertain in many crops. More research is needed. Water will be
limiting in southern Sweden but wet soils can be problematic in other parts. Growing another
cultivar or product are good possibilities adjusting to temperature and amount of precipitation.
Pea production could move further north in Sweden and more cultivars can be suitable in
strawberry production.
Climate change will be fast in a historical perspective but awareness in today's society gives
good possibilities to develop cropping systems continuously when climatic conditions change.

,

När klimatet i Sverige förändras får det konsekvenser för svensk odling. I denna litteraturstudie används scenarion från Klimat- och sårbarhetsutredningens rapport, SOU 2007:60 för att undersöka effekt på produktionen av två trädgårdsprodukter. Produktionssystemen för gröna ärtor och jordgubbar ställs i relation till de förutspådda förändringarna. De växtfysiologiska faktorerna CO2, temperatur och tillgänglighet av vatten används för att försöka förklara de förändringar som väntar.
Det scenario från SOU 2007:60 som används är:
• ökad skörd och möjlighet att odla nya typer av grödor
• odlingssäsongen kommer att bli längre
• nederbördsmängderna kommer att öka i hela Sverige men sommaren i Skåne blir torr
• nya insekter och sjukdomar kommer att trivas i det nya klimatet
• kvaliteten på produkterna påverkas av såväl växtskyddsåtgärder som ökad tillväxthastighet
• risken för växtnäringsläckage ökar
Både jordgubbs- och ärtproduktionen kommer med stor sannolikhet bli påverkad av nya klimatförutsättningar. Delar av de effekter som väntas går att förklara med växtfysiologi, men odlingsförhållanden är generellt för komplexa för att kunna ge ett enkelt svar. Den ökade skörden som klimat- och sårbarhetsutredningen förutspår är möjlig, men det är fortfarande ovisst för många produkter. Mer forskning behövs inom det här området. Tillgång på vatten kommer att begränsa odlingsmöjligheterna i södra Sverige medan blöta jordar kommer att ge begränsningar i andra delar av landet. I jordgubbsodlingen finns det möjlighet att anpassa produktionen med nya sorter. Ärtproduktionen kan eventuellt flytta längre norrut i Sverige och därmed ha ett mer gynnsamt klimat. Nya typer av produkter kommer också att vara möjligt.
De snabba förändringar som nu diskuteras är snabba i ett historiskt perspektiv. Det allmänna medvetandet om klimatförändringarna som finns i samhället ger oss goda förutsättningar att kontinuerligt förändra odlingssystemen.

Main title:Horticultural cropping systems meet scenarios of changing climate
Authors:Ekengard, Klara
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Bachelor project in the Horticultural Science programme
Volume/Sequential designation:2008:1
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YTRIN Horticultural Management Programme (admitted 2005-2006) 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Horticulture
Keywords:climate change, strawberries, peas, Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8169
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8169
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Crop husbandry
Language:English
Deposited On:24 Oct 2017 07:20
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 07:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics