Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Robert, 2008. Köp av skogsfastighet : en fallstudie. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img] PDF
830kB

Abstract

The price of Swedish forest properties has gone up by 77 percent during the past five years. Amongst private forest managers the high price level signals optimism and confidence for the future.
Many forest owners manage large capital in the forest and a planned economy is to a larger extent demanded to achieve a positive economic result. Forest is long-term and to maximize a single year without planning for the years to come results in less optimization of the parameters available to achieve a favourable economic result.

This case study investigates the investment of two forest properties situated in Götaland.
The management of the forest has been planned for both properties during a period of ten years. Two alternatives of felling are compared with one another to investigate how they affect the investment. The first two years after the investment large fellings are made and this is compared to dividing the felling over the period.
The case study also investigates how the investment is affected by Fastighetsreglering and Rationaliseringsförvärv.
Explanation of Fastighetsreglering: It is sometimes possible to leave out registering a new entry into the land register if the purchaser already owns a property near by the newly acquired property. If this is the case the land needs to be transferred under the same registration as the earlier owned property. Except avoiding stamp duty Fastighetsreglering can be a reason to claim Rationaliseringsförvärv.
Explanation of Rationaliseringsförvärv: There are several possibilities to make use of Skogsavdrag with less felling. If the purchase is a so called rationaliseringsförvärv the deduction can be used coin for coin against revenues from the forest.
Explanation of Skogsavdrag: Purchase of land does not allow any depreciation since land is considered to have a permanent value. To make a certain deduction on the purchase price of the forest possible for purchaser, rules of Skogsavdrag has been added. Half of the purchase price of the forest constitutes the foundation of Skogsavdrag. The used Skogsavdrag is a latent tax debt until the day the property is sold.

A goal of the study was to get information to base the decision on how felling should be planned for the properties in the future. Another goal was to investigate weather Fastighetsreglering med Rationaliseringsförvärv should be carried out.

The result of the study shows that the difference between the economic outcome of the two felling alternatives were not significant but less of the owners money is required if the felling is divided over the period. The result also showed that the use of Rationaliseringsförvärv results in fewer loans but the effect of Rationaliseringsförvärv is relatively small since the property has large loans
The high interest reduces the balance and the effect of this is less contingency to make use of the possible Skogsavdrag.
A conclusion to be made from the study is that in order to benefit from Rationaliseringsförvärv and Skogsavdrag one has to be able to buy a property with a less loan and more own money

,

Priserna för skogsfastigheter i Sverige ökar kraftigt och under den senaste femårs perioden har priserna stigit med 77 procent. De höga skogsfastighetspriserna signalerar optimism och tilltro inför framtiden bland den privata skogsägarkåren. Samtidigt finns det också orosmoln i form av barkborreangrepp och ökad frekvens av stormar som kan påverka fastighetens ekonomi negativt.
Många skogsägare förvaltar stora kapital i form av värde i skog och fastighet och en planerad ekonomi krävs i allt högre grad för att för att nå ett bra resultat i skogen. Skog är långsiktigt och den som nöjer sig med att maximera varje enskilt år utan att planera för kommande år optimerar sällan alla parametrar tillgängliga för ett fördelaktigt ekonomiskt resultat.
Arbetet genomförs som en fallstudie på en investering i två skogsfastigheter belägna i Götaland. Skogsåtgärder för dessa planeras under en tioårsperiod och två avverkningsalternativ ställs mot varandra för att undersöka hur det ekonomiska utfallet påverkas. Stora skogsuttag de två första åren efter investeringen ställs mot att fördela uttagen över planperioden.
I arbetet undersöks också hur investeringen påverkas av fastighetsreglering med rationaliseringsförvärv jämfört med att avstå från detta
Målet med arbetet var att få ett underlag för beslut hur avverkningen ska gå till samt ett underlag för beslut om fastighetsreglering med rationaliseringsförvärv ska genomföras.
Det ekonomiska utfallet av de två avverkningsalternativen skilde sig inte nämnvärt men mindre eget kapital krävs om man fördelar avverkningen jämt över perioden.
Resultatet av studien visar att rationaliseringsförvärv innebär lägre lånenivå men effekten av rationaliseringsförvärv blir relativt liten eftersom fastigheten har stora lån. Nettot försvinner i räntekostnader och det finns då mindre möjlighet att utnyttja det underlag för skogsavdrag som finns. En slutsats man kan dra är att ska man ha nytta av rationaliseringsförvärv och skogsavdrag gäller det att man har möjlighet att köpa en fastighet till stor del med eget kapital.

Main title:Köp av skogsfastighet
Subtitle:en fallstudie
Authors:Pettersson, Robert
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:skogsfastigheter, investering, rationaliseringsförvärv, skogsavdrag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8190
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8190
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 08:54
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 08:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics