Home About Browse Search
Svenska


Ewald, Sara, 2008. Lomma Söderpark : förbättringsförslag till naturlika planteringar. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Jag har alltid tyckt om att arbeta med växter som ger karaktär. Under mina tre år på SLU i
Alnarp växte det fram små idéer kring vad jag kunde tänka mig att skriva om i mitt
examensarbete. Hur kan man arbeta med växter för att skapa olika effekter, teman eller röda
trådar genom anläggningar?
Genom min litteraturstudie har jag fått reda på historien bakom naturlika planteringar; hur
kommunerna i Sverige började omprioritera skötseln i parker på 1960-1970-talen då
skötselkostnaderna behövde minskas. Det togs upp hur det ska gestaltas för att efterlikna
naturen, men även att kunskapen inom projekteringen och arbetet med naturlika planteringar
måste bli bättre. De flesta naturlika planteringarna som anlades i Sverige på 1960-1970-talen
består av ett antal arter som har blivit jämnt fördelade över planteringsytan. Dessa är nu 40 år
gamla och i behov av restaurering. På flera platser har jag sett att markägaren gått in och röjt
bort träd och sly för att få området ljust och luftigt.
I detta examensarbete ges förslag till utveckling av det grönområde med naturlik planteringen
i Lommas sydvästra del. Fokus kommer att ligga på vegetationseffekter och framtida
aktiviteter på området.
Förslaget kan ligga till grund för
Lomma kommuns restaurering av
Lomma Söderparks planteringar. Lomma Söderpark
blev anlagd på 1980-talet och är
dock inte i behov av restaurering
ännu. Tills vidare skulle förslagen
kunna användas för andra naturlika
planteringar inom kommunen.
Jag gjorde en växtinventering, samt
en jordanalys på platsen för att
kunna finna ett passande
växtmaterial till ståndorten som
finns i Lomma Söderpark. I detta
arbete har jag sorterat arterna efter
olika kriterier, som kan vägleda
gestaltaren till en eller flera fina
effekter i det idag kanske för
årstiden trista buskage. Jag valde att arbeta med grönområdet som ligger i södra Lomma för
att området har två olika sorters ytor. Den ena gav mig intrycket att här vill jag inte vara,
medan den andra ytan gav mig intrycket att det kan bli trevligt här.
Mitt arbete består av två delar; dels att ta fram lämpligt växtmaterial och ge förslag på vad
man kan göra med planteringen, dels ett förslag på skötselplan till Lomma Söderpark.
När jag började med arbetet i januari 2008 såg alla buskage tråkiga ut. Nu i slutet av arbetet i
mars ser jag att Corylus avellana hassel, Salix alba 'Cermensina' korallpil och Salix caprea
sälg har fått liv igen. Våren är på gång och en färgsprakande sommar går oss till mötes.

Main title:Lomma Söderpark
Subtitle:förbättringsförslag till naturlika planteringar
Authors:Ewald, Sara
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:18
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:parker, naturlik, förbättring, Lomma, Lomma Söderpark, naturplantering, tema, naturlik plantering, temaparker, färg, doft
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8219
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8219
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 12:00
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 12:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics