Home About Browse Search
Svenska


Nielsen, Sabina, 2008. Vattenträdgården i Norrvikens trädgårdar : historia, restaurering och utveckling. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Norrvikens trädgårdar utanför Båstad, skapad av Rudolf Abelin, är en park som ligger
många varmt om hjärtat och det även mig. Trädgården har lidit av dålig ekonomi ända
sedan den skapades och där av förfallit en hel del. Nu håller man på att utarbeta nya
förslag till att kunna bringa inkomster till trädgården.
Norrvikens trädgårdar var Rudolf Abelins andra trädgård i livet och han ägnade hela sin
själ åt den. Det är en stor trädgård som består av flera olika delar. Trädgården är
uppbyggd med en huvudaxel och två sekundära axlar. Den delen jag valde att se närmare
på var Vattenträdgården, trädgårdens andra huvudaxel upp över Hallandsåsen.
Vattenträdgården var den del av trädgården som Rudolf Abelin inte hann bli färdig med
innan han gick bort. Mitt syfte har varit att utarbeta en utvecklingsplan med ett historiskt
perspektiv över Vattenträdgården.
Abelin fick sin inspiration ifrån sina utlandsresor och då främst från Italiens renässansoch
barockträdgårdar. För att ta tillvara på trädgården och utveckla den är det viktigt att
man ser till platsens historia och Abelins tankar när han skapade den. Förr hade
vattenträdgården en väl fungerade vattentrappa. Den verkade som en tydlig siktlinje
uppför åsen och hade fina parterrer. Idag fungerar inte dammarna ordentligt och
växtmaterialet har ändrat sig en hel del. Buxbomsparterrerna och idegransalléerna är
bland annat borta och det har ändrat platsens karaktär och uttryck.
Jag har arbetat fram mitt förslag genom intervjuer, litteraturstudie och gammalt
bildmaterial. Litteraturstudien är baserad på text som Abelin själv skrivit. Med hans
tankar och visioner om trädgården samt gammalt bildmaterial från hans ledande tid i
trädgården har jag gjort ett återskapande förslag till framtiden. Mitt förslag återgiver
platsen den karaktär som den hade då Rudolf Abelin skapade den genom att bevara
kontakten med den omgivande naturen men ändå tydligt visa skillnaden mellan natur och
trädgård. Att förstärka terrasserna i trädgården genom att plantera in de idegransalléer
och buxbomsparterrer som fallit bort i tidens gång samt att understryka hur viktig och
central vattentrappan är i denna trädgård.

Main title:Vattenträdgården i Norrvikens trädgårdar
Subtitle:historia, restaurering och utveckling
Authors:Nielsen, Sabina
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:9
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Vattenträdgården, Norrvikens trädgårdar, Norrviken, Rudolf Abelin, utvecklingsplan Norrviken, vattenträdgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8220
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8220
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 12:03
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 12:03

Repository Staff Only: item control page