Home About Browse Search
Svenska


Fröberg, Suzanna, 2008. Vinterförvaring av Pelargonium x hortorum. SLU, Horticulture, Alnarp. Alnarp: SLU, Horticulture

[img] PDF
831kB

Abstract

There are many different recommendations on how to keep pelargoniums over winter, but most of the recommendations suggest "the higher the temperature, the more light and water the pelargonium needs".
The purpose with this paper is to try to explain the best and the worst results that are achieved with different storage alternatives of zonal pelargoniums. The results are based on an orientating investigation carried out in January-February, and a questionnaire that members of the Swedish Pelargonium Society answered to.
Both the orientating investigation and the questionnaire showed that zonal pelargoniums are best stored light and cold but frost free. They should be irrigated according to their needs which is when the soil is dry, about every second to third week. Zonal pelargoniums are very resistant to drought and can survive without water for at least 44 days, both when kept under light and cold as well as under light and warm. They are light demanding, if you don't provide them with additional lighting the plants easily get etiolated in an indoor environment.
During the orientating investigation, the worst results were shown from the plants which were stored in darkness, no matter the temperature or amount of water supplied. All of the plants were infested by grey mould. The probable explanation is that the high relative humidity which arose in the limited space favored the fungus, along with the fact that plants stored in darkness get stressed and therefore more susceptible to infection. The worst results according to the respondents were achieved when the zonal pelargoniums were stored in an indoor environment and were watered every two weeks.

,

Det finns olika rekommendationer för hur man ska vinterförvara pelargoner, men man kan
säga att de flesta rekommendationerna går efter ”ju varmare pelargonen har det, desto mer ljus
och vatten behöver den”.
Syftet med detta arbete är att försöka förklara de bästa respektive sämsta resultaten som
uppnås vid olika förvaringssätt av zonalpelargoner. Resultaten grundas dels på en
orienterande undersökning utförd i januari-februari, dels på en enkätundersökning som
medlemmar i Svenska Pelargonsällskapet fick svara på.
Både den orienterande undersökningen och enkätundersökningen visar att zonalpelargoner
förvaras bäst ljust och kallt men frostfritt. De bör vattnas efter behov, dvs. när jorden är torr,
vilket innebär ungefär varannan till var tredje vecka. Zonalpelargoner är mycket torktoleranta
och kan överleva utan vatten under minst 44 dagar både vid förvaring ljust och kallt samt ljust
och varmt. De är ljuskrävande och blir lätt etiolerade i rumsklimat om man inte ger dem
tilläggsbelysning.
Vid den orienterande undersökningen visade de plantor sämst resultat som förvarades i
mörker i ett plastklätt utrymme, oavsett temperatur eller vattentillförsel. Samtliga plantor blev
angripna av gråmögel. Den troliga förklaringen är att den höga luftfuktigheten som uppstod i
det begränsade utrymmet gynnade svampen samtidigt som mörker stressar plantorna som blir
mer mottagliga för infektion. De sämsta resultaten enligt respondenterna uppnåddes när
pelargonerna förvarades i ett bostadsrum och vattnades varannan vecka.

Main title:Vinterförvaring av Pelargonium x hortorum
Authors:Fröberg, Suzanna
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:12
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Horticulture
Keywords:Pelargonium x hortorum, zonalpelargon, vinterförvaring, temperatur, ljus, mörker, vatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8222
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8222
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Plant physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 12:09
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics