Home About Browse Search
Svenska


Rännbäck, Sara-Marie, 2008. Vad ersätter asken? : förslag på ersättande träd för tre utvalda askar i stadsmiljö - en följd av askskottsjukans framfart. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

År 2001 upptäcktes askskottsjukan i Sverige för första gången efter att den härjat i Polen och Litauen sedan mitten på 1990-talet. Syftet med det här examensarbetet är att, med utgångspunkt utifrån att asken, Fraxinus, kan vara hotad på grund av askskottsjukan, hitta ersättande träd för utemiljöer, med fokus på biologiska, funktionella och estetiska aspekter.

Askskottsjukan tros orsakas av den nybeskrivna svamparten Chalara fraxinea. Svampens biologi är fortfarande okänd, vilket gör att man inte med säkerhet vet om den ensam orsakar askskottsjukan. Symptomen som sjukdomen ger är döda skott, vissnande blad och kräftsår på stammen. Några av de arter och sorter av ask som drabbas av askskottsjukan är Fraxinus americana 'Autumn Purple', Fraxinus angustifolia 'Raywood' och Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'. Det är dessa tre askar som valts ut för att hitta ersättande träd till. I framtiden finns det en chans att finna askar som är resistenta mot askskottsjukan, eftersom man redan nu funnit kloner som är mindre känsliga.

De tre askarna, Fraxinus americana 'Autumn Purple', Fraxinus angustifolia 'Raywood' och Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie', beskrivs med hjälp av litteraturstudier och kontakter med olika organisationer. Askarnas biologiska, funktionella och estetiska värden identifieras och med utgångspunkt från dessa värden väljs ersättande träd ut.

Som ersättande träd för Fraxinus americana 'Autumn Purple' föreslås Pyrus calleryana 'Chanticleer' och Sorbus 'Joseph Rock'. För att ersätta Fraxinus angustifolia 'Raywood' väljs Sorbus 'Dodong' E och Sorbus commixta 'Embley'. När det gäller Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' så finns det fler möjliga ersättare, nämligen Acer negundo fk. Alnarp E, Carya ovata, Gymnocladus dioicus 'Stately Manor', Quercus phellos och Sophora japonica 'Princeton Upright'.

De utvalda träden jämförs med träd som tre tillfrågade plantskolor valt ut, och ett resonemang förs kring likheter och olikheter i resultatet.

Att välja ersättande träd för askar blir en subjektiv bedömning eftersom identifieringen av askarnas värden är högst personlig. Det är inte en nackdel, då varje förvaltning/person som ska plantera ett ersättande träd bör fråga sig vad det var de fann viktigt hos den ask de ska ersätta.

Det här examensarbetet är tänkt att fungera som en upplysning om att askar nu har problem med askskottsjukan och att uppmuntra till att plantera andra träd istället. De utvalda träden i studien ska ge tips på potentiella ersättande träd.

Main title:Vad ersätter asken?
Subtitle:förslag på ersättande träd för tre utvalda askar i stadsmiljö - en följd av askskottsjukans framfart
Authors:Rännbäck, Sara-Marie
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:15
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Fraxinus, askskottsjuka, Chalara fraxinea, ash decline, ersättande träd för ask, träd i stadsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8227
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8227
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 13:13
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 13:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics