Home About Browse Search
Svenska


Östberg, Johan, 2008. Samarbetsrutiner vid rotinträngningar : en jämförande studie mellan Malmö, Skövde, Katrineholm och Växjö. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img] PDF
1MB

Abstract

Uppsatsens målsättning var att försöka hitta lösningar på rotinträngnings-problemen genom ett ökat samarbete mellan VA-verken och parkförvalt-ningarna. Uppsatsen har till stor del byggts på de intervjuer som genomförts i de olika kommunerna. De fyra kommunerna som undersökts är: Malmö, Skövde, Katrineholm och Växjö. Genom intervjuerna i dessa kommuner har jag funnit mönster till hur samarbeten mellan VA-verken och parkförvalt-ningarna utvecklas. En modell för hur samarbeten ska inledas och utvecklas i kommunerna har sedan föreslagits.

Genom att använda modellen är förhoppningen att kommunerna ska kunna inleda ett aktivt samarbete mellan VA-verken och parkförvaltningarna. De mest betydelsefulla vinster som ett samarbete kan leda till är minskade drift-problem och stora ekonomiska besparingar. Samarbetet kan även skapa grö-nare utemiljöer, öka trädens livslängd samt effektivisera och driftssäkra VA-systemen. Det är också intressant att se att samarbetet kan leda till att park-förvaltningarna kommer in i detaljplanskedet och kan inleda utvecklingen av öppna dagvattenssystem.

Main title:Samarbetsrutiner vid rotinträngningar
Subtitle:en jämförande studie mellan Malmö, Skövde, Katrineholm och Växjö
Authors:Östberg, Johan
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:12
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:rotinträngning, rötter, samarbete, kommunal, VA-verk, parkförvaltning, VA-ledningar, stadsträd, förvaltningar, organisation, Malmö, Skövde, Katrineholm, Växjö, samverkansrutiner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8230
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8230
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Technology
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 13:27
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 13:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics