Home About Browse Search
Svenska


Falkman, Kajsa, 2008. Förslag till plan för nyplantering och vård av stadsträd : en förstudie inför kommande plan i Västerås. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
317kB

Abstract

Syftet med detta arbete är att lägga fram ett underlag för Västerås stad, som avser att förnya sin trädplan. Arbetet är skrivet på en generell nivå och går även att använda för andra städer.Ett antal städer i Sverige har studerats, för att se skillnader i strukturen och för att få en verklighetsanknuten bild av hur arbetet ser ut idag. Målet var att få fram ett underlag för hur strukturen kan se ut i dessa planer och hur man på ett effektivt sätt kan implementera planen i det praktiska arbetet.

Studien berör även den roll som organisationen har i förvaltningen. En
viktig del med tanke på att en trädpolicy eller trädplan kan ligga till grund för politiska beslut. Den kan också vara ett bra budgetunderlag. Detta arbete riktar sig till förvaltningar som ska upprätta en plan över sina träd, förnya sina planer eller lägga om strukturen för hur skötseln av träden går till. Trädplan, trädpolicy eller trädvårdsplan är alla dokument som finns i olika sammanhang. Studien berör skillnaden på
begreppen och vad man har användning av i olika situationer. Fokus läggs på hur dessa planer ska användas och hur de kan göras funktionella. Vem de riktar sig till och vem som ska använda dem spelar en stor roll för utformandet.

Arbetet innehåller litteraturstudie, närmare studier av olika städers planer och diskussioner med personer som arbetar med gatuträd. Via litteraturstudien vill jag få fram vad som tidigare skrivits i ämnet. Studier av olika planer har jag gjort för att få fram förslag till olika strukturer. Diskussionerna med personal ute på plats var en viktig del för att knyta ihop teori med praktik. Skötselkostnader bör ses som något långsiktigt. De träd vi planterar idag ska skötas om och hållas friska så att de kan växa sig stora och ståtliga och finnas kvar för en lång tid framöver.

Informationen som kommit fram genom de olika metoderna resulterade i ett förslag till
Västerås stad. Detta förslag är generellt och kan naturligtvis användas av andra städer.
Egentligen går det inte att påstå att det finns något korrekt sätt att upprätta en plan på. Olika städer har olika förutsättningar. Personer med olika bakgrund behöver olika underlag för att kunna göra ett bra arbete. Förslaget är utformat som en hjälp på vägen.

Main title:Förslag till plan för nyplantering och vård av stadsträd
Subtitle:en förstudie inför kommande plan i Västerås
Authors:Falkman, Kajsa
Supervisor:Blom, Angelika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:10
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:trädplaner, trädvårdsplaner, trädpolicy, trädinformationsystem, trädprogram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8231
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8231
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 13:28
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 13:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics