Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Anna Karin, 2008. Climate management in tomato greenhouse market gardens : application and evaluation. SLU, Horticulture, Alnarp. Alnarp: SLU, Horticulture

[img]
Preview
PDF
532kB

Abstract

An efficient climate management is essential to achieve a high production in tomato greenhouse market gardens. Temperature, especially, is very important since it has a large influence on both the vegetative and the generative growth. The main objective of the present study was to evaluate the effect of low temperature pulses (LTP) on the fruit growth. The study was carried out both through a literature study and through an empirical study done in three commercial greenhouse market gardens growing tomato. During a ten week period in the spring of 2007 weekly growth, stem diameter, leaf length, length of truss peduncle, peduncle diameter, number of fruits per truss, fruit diameter and height, total number of fruit on the plants, amount of harvested fruit, and individual fruit weights were measured. Climatic data was gathered from PRIVA environmental computers, which were used in all three market gardens. Due to reluctance from the participating growers to use LTPs, and a lack of literature on the subject, the question of whether LTP has an effect on fruit growth remains unanswered. The effect of night temperature and average temperature was also included in the study. There were correlations between night temperature and the number of fruit; the R2 values were very low however, indicating that hardly any of the variation in the plant parameters can be explained by the night temperature. Lower average temperature lead to larger but fewer fruits, while a higher average temperature lead to slightly smaller first fruits, but a higher yield; this is confirmed in the literature. The harvest was closely related to the weekly average temperature where a high average temperature one week resulted in a high yield the following week.

,

En effektiv klimatstyrning är grundläggande för att uppnå en hög produktion i tomatväxthus.
Särskilt temperaturstyrning är viktigt då temperaturen har en stor inverkan på både den
vegetativa och den generative tillväxten av plantorna. Den huvudsakliga målsättningen med
examensarbetet var att undersöka effekten av lågtemperaturpulser (LTP) på
fruktutvecklingen. Studien omfattade både en litteraturstudie och en empirisk studie som
utfördes hos tre tomatodlare i södra Sverige. Under en tioveckorsperiod våren 2007 mättes
stamtillväxt, stamdiameter, bladlängd, klasstjälkslängd, klasstjälkdiameter, antal frukter per
klase, fruktdiameter och –höjd, totalt antal frukter på plantan, skördemängd och individuella
fruktvikter. Klimatdata samlades in från PRIVA klimatdatorer; ett system som alla tre odlarna
använde sig av. På grund av odlarnas tveksamheter att använda LTP, samt bristen på relevant
litteratur i ämnet, gjorde att frågan om huruvida LTP har en effekt på fruktutvecklingen förblir
obesvarad. Effekten av nattemperatur samt medeltemperatur var också innefattat i studien.
Det fanns korrelationer mellan nattemperatur och antalet frukter på plantorna; R2
värdena var
däremot så låga att i stort sett inga av variationerna i växtparametrarna kan förklaras av
förändringar i nattemperaturen. Låg medeltemperatur ledde till stora men färre frukter,
medans en högre medeltemperatur ledde till något mindre frukter men en totalt högre skörd;
dessa resultat bekräftas i litteraturen. Skörden var nära förknippad med medeltemperaturen:
en hög medeltemperatur under en vecka ledde till en hög skörd veckan därpå.

Main title:Climate management in tomato greenhouse market gardens
Subtitle:application and evaluation
Authors:Gustafsson, Anna Karin
Supervisor:Alsanius, Beatrix
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Master project in the Horticultural Science Programme
Volume/Sequential designation:2008:5
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YHORT Horticultural Science Programme (admitted after 2000 and before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Horticulture
Keywords:tomatoes, greenhouses, climate management, fruit development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8237
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8237
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Landscape architecture
Language:English
Deposited On:24 Oct 2017 13:54
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 04:00

Repository Staff Only: item control page