Home About Browse Search
Svenska


Åberg, Tora, 2008. Öppen dagvattenhantering i urbana miljöer. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
309kB

Abstract

Storm water causes a number of problems in our country, particularly in city environment with its surfaces of non-absorbing ground materials. At heavy rain falls there are floods due to lack of capacity in the drain system when meeting heavy water masses over a short time. When the drain system is overloaded huge water masses reach the recipient untreated and there causing disturbances in the aquatic ecosystem. Due to emissions from mainly traffic, industries and other human activities the storm water is polluted. Earlier the problem used to be solved technically, by increasing the capacity of the tubes and by construction of reservoirs to delay the floods peaks. Today more often simpler and more natural solutions are looked for to delay the transport of storm water on the ground. In such processes you can by means of the soil and its plants treat the water before it reaches the drain system and finally the recipient. The object of this work was to get a picture of methods used today to solve problems with storm water in cities and to look for their advantages and disadvantages. In this work the pollutants of storm water are described as well as their effects on the recipient. Some common methods to delay flooding storm water have been shown, also possible recirculation ideas are discussed

,

Dagvattnet orsakar en rad problem i vårt land, särskilt i stadsmiljöer där många ytor är hårdgjorda. Vid stora nederbörder uppstår översvämningar eftersom ledningssystemen inte har kapacitet att ta hand om stora mängder vatten på kort tid. Då ledningssystemen överbelastas tvingas man släppa ut stora mängder vatten helt orenat till recipienten vilket orsakar stora skador på balansen i det akvatiska livet. På grund av utsläpp från framförallt biltrafiken men också industrier och andra av människans aktiviteter så förorenas dagvattnet. Tidigare har man jobbat med tekniska lösningar, som att utöka ledningarnas kapacitet och att bygga in magasin som fördröjer flödestopparna. Idag letar man allt oftare efter enklare mer naturliga lösningar för att fördröja vattnets flöde redan ovan jord. I dessa processer kan man med hjälp av marken och växterna rena vattnet innan det släpps ut i ledningssystemen och slutligen i recipienten. Syftet med det här arbetet var att få en bild av vilka metoder som är aktuella idag och vilka för och nackdelar dessa har. I arbetet beskrivs dagvattnets föroreningar och vilka skador de orsakar på recipienten. Några av de vanligaste metoderna för att fördröja vattnets flöde har belysts, även eventuella återanvändningsområden har tagits upp.

Main title:Öppen dagvattenhantering i urbana miljöer
Authors:Åberg, Tora
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:8
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:dagvatten, LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, dagvattenhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8263
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8263
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 08:42
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 08:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics