Home About Browse Search
Svenska


Jergmo, Fredrik, 2008. Auditiv växtinlärning : att lyssna sig till kunskap om växter. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
140kB

Abstract

Finns det något alternativ till växtlistor när vi Alnarpsstudenter studerar lignoser ute i parken? Växtlistorna ger endast svenskt och vetenskapligt namn men ingen annan information och har därför sina begränsningar för oss studenter när vi studerar växterna på plats i parken. Lösningen finns och är ingalunda unik. Att kunna lyssna på fakta om växterna i parken är inte bara praktiskt och enkelt, det kan också ge mer och bättre information som ökar våra kunskaper om dem.

Syftet med min uppsats är att belysa vilka fakta studenter och lärare vill lyfta fram vid inlärning av växter i Alnarp och med det som utgångspunkt skapa en inspelad ljudfil som mall för framtagning av ljudfiler för auditiv inlärning av växter vid SLU i Alnarp. Mina forskningsfrågor är:

•Vilken information vill studenterna kunna lyssna på när de studerar växter?
•Vilken information tycker lärarna är relevant för studenterna att lyssna på?
•Hur kan en prototyp utformas så att den kan fungera som mall för framtida ljudfiler vad gäller innehåll och längd?

Jag inledde mitt arbete med en undersökande fas för att få en bild av vad som gjorts inom området. Resultatet av det arbetet exemplifieras med några växtpresentationer som dock inte vänder sig till studenter. Växtinformationen är relativt kort och vänder sig snarare till den växtintresserade allmänheten. Mitt huvudsakliga tillvägagångssätt var en kort enkät och sedan kvalitativa personliga intervjuer, ofta kallade djupintervjuer, med lärare och studenter i Alnarp. Resultatet från intervjuerna har varit grunden i arbetet med att ta fram struktur och manus för inspelningsarbetet av prototypen, en ljudfil där praktkatalpan, Catalpa speciosa, presenteras som mall för framtida ljudfiler. Strukturen, som alltså bygger på mina intervjuer, innebär att lignoser presenteras i fyra områden:

•Identifiering
•Naturlig systemtillhörighet
•Funktionell användning
•Kuriosa

Efter inspelning i studio och mixning av slutresultatet fick de intervjuade lyssna och ge synpunkter på resultatet i korta uppföljningsintervjuer. De viktigaste erfarenheterna från dem är att:

•Filens längd, drygt 5 minuter, känns något lång men kan varieras mellan olika växter
•Området Funktionell användning bör eventuellt döpas om till bara Användning
•Alla intervjuade studenter och lärare är positiva till resultatet och att studenterna ser en stor potential i ljudfiler för sin inlärning av växter

Jag tror att min struktur med att presentera lignoser auditivt i fyra områden är ett fungerande arbetssätt och utesluter inte att andra målgrupper än studenter kan ha utbyte av att lyssna. Det vore därför intressant att testa i en uppringd betaltjänst om trädintresserade parkbesökare skulle uppskatta och använda informationen. Det skulle i så fall vara ett sätt för SLU att öka sina intäkter till skötsel och utveckling av Alnarpsparken i framtiden.

Main title:Auditiv växtinlärning
Subtitle:att lyssna sig till kunskap om växter
Authors:Jergmo, Fredrik
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:3
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:auditiv, växter, Alnarp, växtinlärning, ljudfil, SLU, identifiering, systemtillhörighet, användning, kuriosa, mp3
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8271
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8271
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 10:56
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 10:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics