Home About Browse Search
Svenska


Norberg, Therese, 2008. Lekplats för alla : att utforma en lekplats för alla barn oavsett funktionsförmåga. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det borde vara en självklarhet att alla barn har någonstans att leka oavsett om de har någon funktionsnedsättning eller inte. Man pratar idag mycket om tillgänglighet men min uppfattning är att det då oftast handlar om de vuxna. Vart tog barnen vägen i denna diskussion? Det finns krav på att lekplatser skall göras tillgängliga, men hur? Det är denna fråga som jag kände mig lockad att söka svar på och som är huvudsyftet med denna rapport.

Det finns lagar och förordningar som ställer krav på lekplatsens tillgänglighet. Dessa är FN:s standardregler, FN:s konvention om barns rättigheter och Boverkets föreskrifter. I Sverige finns även en nationell handlingsplan som antogs år 2001.

Det finns undersökningar gjorda som visar på en bristande tillgänglighet på de kommunala lekplatserna. Enligt kommunerna själva beräknas endast 1,4 % av lekplatserna vara tillgängliga.

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar och dessa påverkar utformningen på lekplatserna.

Det finns många mått som är bra att ha kunskap om när man skall utforma lekplatser, exempelvis hur högt ett barn i rullstol når, hur stark belysningen behöver vara och vilken texthöjd skall det vara på skyltar/informationstavlor. Att det finns vegetation på lekplatsen är bra men kan skapa problem för barn med pollen- eller kontaktallergi. Det är därför viktigt att veta vilka växter som framkallar mer eller mindre allergier. Växtlighet kan även skapa andra problem för tillgängligheten, träd med aggressivt rotsystem kan lyft beläggningen och skapa ojämnheter som blir till en snubbelrisk för de synskadade och ett hinder för de rullstolsburna. Vilken typ av markbeläggning man väljer är viktigt för att man skall kunna förflytta sig runt på lekplatsen och komma fram till de olika lekredskapen. När man väl kommit fram till lekredskapet är det sedan viktigt att man kan använda det. Det finns en del bra prefabricerade produkter på marknaden men alternativet att skapa egna lekredskap eller "lekinslag" finns.

Sista delen av mitt examensarbete är en exempelsamling där jag har samlat exempel på bra lekredskap/produkter/lösningar med tanke på tillgängligheten.

Main title:Lekplats för alla
Subtitle:att utforma en lekplats för alla barn oavsett funktionsförmåga
Authors:Norberg, Therese
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:2
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:lekplatser, barn, funktionshinder, funktionsförmåga, handikapp, lekmiljöer, rörelshinder, ADHD, allergier, synskadade, hörselskadade, autism, utvecklingsstörningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8273
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8273
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 11:09
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 11:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics