Home About Browse Search
Svenska


Stenbäcken, Madeleine, 2007. Betesdjur eller maskiner på långgräsytor i urban miljö : alla fall är unika!. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img] PDF
3MB

Abstract

Ekonomi är ett ämne som alltid är aktuellt när det kommer till att spara pengar. Ett ämne som blivit allt viktigare de senaste åren är hur vi kan minska på miljöpåverkan. Malmö stad har valt att se över helhetsperspektivet med en miljövänlig parkskötsel och inriktat sig på Bulltofta rekreationsområde. En del av detta är att eventuellt lägga om, delar av skötseln av långgräsytor på Bulltofta rekreationsområde, för betesdjur som ett alternativ till maskiner. Jag har, genom att välja ut ett begränsat område, jämfört hur årskostnaden, bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen skiljer sig i de båda alternativen. Resultatet visade att årskostnaden kan bli ca 20 000 kr billigare med betesdjur medan bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen ökar med ca 10 % i det aktuella fallet. Då är det endast räknat med att tillsyn sker av fårägaren 2 dagar per vecka. Om tillsyn av fårägaren ska ske varje dag, som lagen kräver, skulle troligen utsläppen och bränsleförbrukningen nästan tredubblas.

För att få en miljövänligare skötsel är det viktigt att frågor som tillsyn kan lösas på ett bra sätt. I fallet med Malmö stad är det är också möjligt för dem att styra miljöpåverkan mer i ett anbud för betesdjurstjänsten. Dessutom finns det redan idag personer med djurkännedom på plats alla vardagar för att klippa gräset med häst och draget klippaggregat. Det kunde vara en möjlig lösning att den personen även får till uppgift att sköta tillsynen av djuren i hagen.

Generellt visar rapporten att det inte finns klara fördelar ur utsläpp och bränsleförbrukningssynpunkt vid en övergång från maskinell skötsel till betesdjur utan varje fall är unikt. Några faktorer som påverkar är:
• Vilka maskiner används idag?
• Drivmedel, både i dagens skötsel och för fordon vid tillsyn, mm vid en omläggning
• Hur sker tillsynen av betesdjur, påverkas av bl.a. färdväg
• Vad står det i anbudet? Prioriteras miljöpåverkan?

Den faktor som ger störst utslag på utsläppssidan är hur tillsynen sker och alla fall är olika.

Main title:Betesdjur eller maskiner på långgräsytor i urban miljö
Subtitle:alla fall är unika!
Authors:Stenbäcken, Madeleine
Supervisor:Blom, Angelika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:29
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:urban, betesdjur, långgräsytor, ekopark, Bulltofta, Bulltofta rekreationsområde, maskinell skötsel, urbana miljöer, skötsel av långgräsytor, miljöpåverkan, grässkötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8288
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8288
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 12:31
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 12:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics