Home About Browse Search
Svenska


Lindell, Emma, 2010. Hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet som fysiologiskt mått på mental stress hos hästar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
234kB

Abstract

SAMMANFATTNING

Denna litteraturstudie syftar till att utvärdera hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet som fysiologiska mått på mental stress hos häst. För att utvärdera detta har olika artiklar studerats. Artiklarna redovisar studier där hästar utsätts för framför allt mentala stressmoment. Under stressmomenten har antingen hjärtfrekvens (HR) eller hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) registrerats. Hjärtfrekvensvariabiliteten kan omvandlas till ett antal parametrar, bland annat lågfrekvensband (LF) och högfrekvensband (HF). Litteraturstudiens resultat pekar mot att HR fungerar som ett bra mått för korta och omedelbara stressmoment. För att estimera individers stresstålighet verkar HR vara ett sämre mått. Frekvensbanden LF och HF samt kvoten mellan dem verkar vara ett bra mått på mental stress hos häst, då den motoriska aktiviteten är minimal. Detta är dock under förutsättning att hästens LF, HF och LF/HF kvot i vila är kända. Frekvensbandet LF bör utredas ytterligare. Kvoten mellan LF/HF skulle kunna vara ett användbart mått för att utvärdera enskilda individers stresstålighet.

SUMMARY

The aim of this literature study is to evaluate heart rate and heart rate variability as physiologic measures of mental stress in horses. To evaluate this, various articles have been studied. The articles describe studies where horses are exposed to primarily mental stress. During the mental stress has either heart rate (HR) or heart rate and heart rate variability (HRV) been recorded. Heart rate variability can be transformed to several parameters. Two of these parameters are low frequency band (LF) and high frequency band (HF). The conclusion of the literature study is that HR seems to be an appropriate tool to detect mental stress during short and instant stress situations. Heart rate seems less reliable for estimation of individual stress endurance. The frequency bands LF, HF and the ratio between them seem to be suitable measures to evaluate mental stress in horses when the physical effort is minimal and the individuals LF, HF and LF/HF ratio at rest are known. The frequency band LF needs further investigation. The ratio between LF/HF could be suitable to measure individual stress endurance.

Main title:Hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet som fysiologiskt mått på mental stress hos hästar
Authors:Lindell, Emma
Supervisor:Höglund, Katja
Examiner:Berg, Mikael
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2010:7
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:Hjärtfrekvensvariabilitet,, Hjärtfrekvens, Mental stress, Häst, Stereotypi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-241
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-241
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2010 08:29
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 12:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics