Home About Browse Search
Svenska


Sandberg, Birgitta, 2007. Selektion av äpplefröplantor på Balsgård. SLU, Dept. Of Plant Breeding, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Plant Breeding

[img]
Preview
PDF
309kB

Abstract

Today in Sweden, apples are mostly cultivated for direct consumption, i.e. dessert apples. Apple breeding aims at developing cultivars with new and improved qualities in order to meet the demands of different target groups and to increase the interest in apples on the market. Different target groups have different views on the qualities of an apple. The consumer, for instance, wants an apple that is tasty and beautiful, while the grower, in addition, wants an apple cultivar that is healthy, has good winter hardiness and a predictable, annual productivity. Lastly, the retail chains want a fruit that has qualities suitable for storage and transport.
The purpose with this essay has been to, within a breeding program at Balsgård-SLU, select suitable cultivar candidates from a number of apple seedlings that originated from controlled hybridizations.
Out of 930 apple seedlings, 23 were selected, that is 2,5%. Among these 2,5%, only a few seedlings had a sufficient number of good qualities to make them suitable for propagation on rootstock and further evaluation in observation trials. The fact that only a few seedlings were selected, is evidence of the difficulties involved in developing new, suitable apple cultivars, with the breeding methods used today.
Furthermore, a consumer test was carried out at an apple market in Kivik where fruit from already established cultivars from a gene bank, along with advanced selections and newly selected apple seedlings were judged. The results showed that the apple cultivar Aroma, which was used as a control, is still a favourite among consumers. However, two apple seedlings approached Aroma, in terms of both taste and appearance, and may therefore be considered as promising cultivar candidates.

,

I Sverige odlas äpplen idag mest för direktkonsumtion s.k. dessertäpplen. Förädlingsarbetet med äpplen syftar till att få fram sorter med nya och förbättrade egenskaper för att tillgodose olika målgruppers behov samt öka intresset för äpple på marknaden. Olika målgrupper har olika åsikter om hur ett bra äpple skall vara, t.ex. vill konsumenten ha ett gott och vackert äpple medan odlaren även vill ha en sort som är frisk, härdig och har jämn bördighet och handeln vill att frukten skall kunna lagras samt tåla transport och hantering.
Syftet med detta arbete har varit att selektera fram lämpliga sortkandidater ur ett antal äpplefröplantor erhållna från riktade korsningar i ett växtförädlingsprogram på Balsgård-SLU.
Av 930 äpplefröplantor selekterades 23 d.v.s. 2,5%. Av dessa 2,5% har endast några plantor så många goda egenskaper att de kan vara aktuella för förökning på grundstam och fortsatta bedömningar i observationsförsök. Att så få plantor blev selekterade vittnar om hur svårt det är att med dagens metoder få fram nya odlingsvärda äpplesorter.
Dessutom utfördes ett konsumenttest på Kiviks äpplemarknad varvid frukt från redan etablerade genbankssorter, avancerade selektioner och nyselekterade fröplantor bedömdes. Resultatet visade att äpplesorten Aroma, som användes som kontroll, fortfarande är konsumenternas favorit. Två av äpplefröplantorna närmade sig dock Aromas nivå i både smak och utseende, och kan alltså anses vara lovande sortkandidater.

Main title:Selektion av äpplefröplantor på Balsgård
Authors:Sandberg, Birgitta
Supervisor:Nybom, Hilde
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:31
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Plant Breeding
Keywords:selektion, äpplefröplantor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8307
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8307
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)
Plant genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 11:09
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 04:02

Repository Staff Only: item control page