Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Måns, 2007. Parkavfall som biobränsle genom förbränning : analys av "Lundamodellen" samt en fallstudie av två skånska kommuners potential för användning av "Lundamodellen". SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med arbetet är att bedöma vilka som är de avgörande faktorerna i ett hanteringssystem för parkavfall i Lunds kommun, kallat "Lundamodellen". Efter en tidigare rapport om "Lundamodellen" genomförd av Christina Johansson och Angelika Blom framgår det att projektet "Lundamodellen" fallit mycket väl ut i Lund då man sparade ca 7-800 000 kr per år samt en miljövinst då man samtidigt utvann energi motsvarande uppvärmning av ca 50 normalstora villor per år. Genom att studera de olika faktorernas betydelse är avsikten att se på Lundamodellens användbarhet i andra Skånska slättbygdskommuner, i synnerhet Svedala och Trelleborg vilka studerats närmre i en fallstudie.

Flisens kvalitet har under arbetet visat sig vara en betydande faktor för att "Lundamodellen" fallit väl ut. Det som är viktigast för att upprätthålla en god kvalitet på flisen är ett bra hanteringssystem med vilket man kan undvika att få med oorganiskt material. Det som utöver att hålla nere halten oorganiskt material är av stor vikt för fliskvaliteten, är värmevärdet, fukthalten och sönderdelningsmetoden. Genom det hanteringssystem som "Lundamodellen" innebär är fukthalten och värmevärdet inget problem då det avverkade riset aldrig blir liggande mer än i några månader och i sönderdelad form i högst två dagar. Sönderdelningstekniken som också är mycket viktig för slutresultatet är beroende av hanteringen av materialet. Vid väl sorterat ris med låg halt av oorganiskt material kan riset sönderdelas med flishugg och på så vis utvinnas till en attraktiv bränsleråvara.

För att det ska finnas möjlighet att sortera fram ett så fint material att det går att sönderdela med flishugg och ändå få lönsamhet i det krävs vissa förutsättningar. Vid avverkningsplatsen måste det vara tillräckligt mycket material så att det som ska sönderdelas med hugg respektive kross kan köras i separata transporter. Vidare krävs också att det finns en sammanlagt tillräckligt stor mängd av rent ris för att det ska vara lönsamt att etablera flishuggen, exakt hur stora mängder det krävs får vidare utredas.

Avståndet till ett värmeverk som tar emot bränsleflis är i Sydvästskånska regionen inget problem då det finns ett flertal värmeverk som tar emot bränsleflis av parkavfall. Är bara mängden bränsleflis tillräckligt stor kan man transportera den ett flertal mil utan att det blir ekonomiskt olönsamt. Lönsamheten ökar givetvis med minskat transportavstånd. En del värmeverk har högre kvalitetskrav och tar inte emot material sönderdelat med kross, detta innebär att tillgängligheten till ett värmeverk är beroende av fliskvaliteten och framförallt sönderdelningstekniken.

För "Lundamodellen" använder man sig av en kontrollperson på lagringsstationen för det inkommande riset, så att parkavfallet är rätt sorterat och läggs på rätt ställe. För att det sorterade materialet ska uppnå en viss kvalitet krävs det någon form av kontrollsystem. För att kunna hålla med en kontrollant vilket ger ett konstant resultat då samma person kontrollerar allt inkommet material krävs det att mängden material är tillräckligt stor för att försörja en person för detta ändamål.

För att ett projekt liknande "Lundamodellen" ska ha goda förutsättningar att lyckas krävs utöver ovan nämnda faktorer även att alla inblandade parter vinner på att sortera materialet så att de är intresserade att göra det så bra att bästa möjliga kvalitet bränsleflis utvinns av parkavfallet. För att detta ska kunna åstadkommas krävs att alla som arbetar med projektet är utbildade inom sitt område och förstår hur deras del i kedjan påverkar slutresultatet och varför man sorterar materialet.

Main title:Parkavfall som biobränsle genom förbränning
Subtitle:analys av "Lundamodellen" samt en fallstudie av två skånska kommuners potential för användning av "Lundamodellen"
Authors:Jönsson, Måns
Supervisor:Blom, Angelika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:27
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:naturlika planteringar, parkavfall, bränsleråvara, biobränsle, fliskvalitet, Lundamodellen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8313
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8313
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 11:26
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 11:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics