Home About Browse Search
Svenska


Christensson, Johan, 2007. Rötresttransport från en gårdsbaserad biogasproduktion : en fallstudie. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Gården som jag har genomfört det här projektet på är Klevs Gård i Bohuslän. Gården har idag en djurproduktion med slaktsvin och värphöns samt en växtodling. Från djuren produceras knappt 2000 m3 gödsel om året och växtodlingen omfattar 250 hektar. Man har på senare år funderat på att bygga en biogasanläggning som skall köras på djurens gödsel och på vallensilage. Den stora mängd rötrest som då blir måste ju transporteras och spridas på något sätt. Därför väljer jag att titta på själva transporten av rötresten och vill jämföra vägtransport med pumpning i rörledning. Det grundläggande vid gödseltransport och rötresttransport är att man måste ha en viss hastighet i ledningen för att inte separation skall ske. Man måste även beakta de högre tryckförluster som uppkommer vid gödsel- och rötresttransport, jämfört med vid vattentransport. Jag har även tagit in priser på vad olika rör och slangar kostar för att kunna beräkna vad ett rörsystem skulle kosta. För att ta reda på vad vägtransporten skulle kosta, så genomförde jag en tidsstudie, där jag registrerade den tiden det tog att köra olika sträckor på gården. Sedan räknade jag ut vad den sammanlagda transporttiden skulle bli om man skulle transportera all rötrest på väg. Jag räknade även ut vad kostnaden skulle bli per år om man skulle pumpa samma mängd rötrest. Sedan jämförde jag dessa kostnader för att se om det var lönsamt eller ej. Det jag kom fram till var att det är mycket svårt att räkna hem ett fullt utbyggt rörsystem på en gård med så dålig arrondering. Där emot kan det vara mycket intressant att bygga en ledning den första biten, där den största mängden gödsel transporteras och där lägga ett mellanlager som används för vidare transport. Man bör alltså innan en investering räkna på var man kan spara in de största kostnaderna och investera i ledningar utifrån det.

,

The farm that I have implemented this project on is Klevs farm in Bohuslän. The farm
has today an animal production with pigs and hens for egg production. The farm is also
farming common crops. The crop area is about 250 hectare. The farms owner has on
later years speculated to build a digester that he will feed with manure from the animals
and silage. That large amount of sludge that will be produced must of course be
transported and it has to be spread in one way or another. Therefore, I choose to study
the transport of the sludge and I want to compare the road transport with the pipeline
transport.

The fundamental when you transport manure and sludge is that the material you
transport in the pipe must have a certain speed in order to not separation will happen.
You must also take into consideration the higher pressure losses that arise at manure -
and sludge transportation, compared with water transport in pipes. I have also
investigated what different types of tubes and hoses costs. I later use those prices to
calculate what the pipeline-system will costs.
In order to investigate what the road transport will cost, I did an extensive time study
and there I registered the time it took to drive various stretches on the farm. Later I
calculated what the total travel time will be if all of the sludge will be transported on the
road. I also calculated what the costs will be if I pump the same amount of sludge.
Finally I compared these two costs with each other to decide the most economical
system.
The result I found was: It is very hard to build a complete pipeline-system on a farm like
Klevs farm. There towards it can be interesting to build a pipeline the first part from the
digester, there the biggest amount manure is transported. In the end of this pipeline the
best thing to do is to build an interlayer that is used for further transport. When you have
plans to build a pipeline system it is important to calculate and think about where on the
farm you can save the biggest costs and then make the investment in the system.

Main title:Rötresttransport från en gårdsbaserad biogasproduktion
Subtitle:en fallstudie
Authors:Christensson, Johan
Supervisor:Jonsson, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:12
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:rötrest, gödsel, transporter, biogas
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8338
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8338
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 08:22
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 08:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics