Home About Browse Search
Svenska


Jarl, Anders, 2007. Faktorer som påverkar om man väljer dubbeltork eller kontinuerlig tork. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
49kB

Abstract

Att investera i en spannmålstork är en mycket stor investering. För en växtodlingsgård är det näst efter marken den största fasta investeringen. Det är därför viktigt att man väljer rätt typ av tork. Det vanligaste är konventionell varmluftstork där också 80-90 % av den svenska spannmålen torkas. Det byggs i huvudsak två typer av varmluftstorkar, kontinuerlig tork och dubbeltork.(Ekström, 1972) Det är inte självklart vilken typ man bör välja och det är en intressant fråga att utreda. Jag har via telefon intervjuat 12 lantbrukare 6 st. som byggt dubbeltork och 6 st. som byggt kontinuerlig tork. Jag har ställt ett antal frågor (se bilaga 1) för att få svar på frågan varför de valt den typ av tork som de har. Resultatet visar att ägarna av dubbeltork har fler och betydligt mindre sortiment att torka, färre hektar, lägre tork och tröskkapacitet, mindre lagringskapacitet och torkar färre ton. Det mest förvånande var att det till så stor del är en smaksak vilken typ av tork man väljer, dessutom uppgav ingen att det var ett svårt beslut att välja typ av tork.

,

To invest in a grain-drier is a very big investment. For crop farming it is the second biggest
invest after the land. Because of that it is important to choose the right kind of drying system.
The most usual kind of drying system is conventional hot-air-drier. 80-90 % of Swedish
grains get dry in this kind of drier. In Sweden you build hardly only two kinds of grain-drier,
continuous drier and double batch drier.
It is not a matter of course witch kind of dryer you will choose and it is an interesting question
to investigate. I have interviewed 12 farmers, 6 of them have build continuous drier and 6
have build double batch drier. I have asked them some questions to get an answer why they
have build as they done. The result is that the owners of double batch driers have more and
smaller assortment, less acre, inferior capacity, smaller storing capacity and they drought
inferior ton. The most surprised answer was that it is hardly always a matter of taste what kind
dryer you choose and none say that it was a difficult choice.

Main title:Faktorer som påverkar om man väljer dubbeltork eller kontinuerlig tork
Authors:Jarl, Anders
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:29
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:spannmålstorkar, varmluftstorkar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8339
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8339
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 08:24
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 08:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics