Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Anna, 2007. Personalutbildning för kyrkogårdsarbetare : behov och utbud. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
184kB

Abstract

Kyrkogårdsförvaltningar arbetar, på grund av syftet med kyrkogårdar, till stor del i en något konservativ arbetsmiljö, samtidigt som förvaltningarna måste följa med i samhällets utveckling och agera efter brukarnas förändrade vanor och krav. Det leder till en mer eller mindre konstant utveckling i förvaltningarnas arbete och därmed även en förändring i förvaltningarnas behov av utbildning för sina kyrkogårdsarbetare. Att undersöka hur detta behov tillgodoses av det utbud av utbildningar som finns är syftet med arbetet. Denna studie behandlar därför följande frågeställningar; vilket behov av personalutbildning för kyrkogårdsarbetare har kyrkogårdsförvaltningarna idag, vilket utbud av personalutbildning för kyrkogårdsarbetare finns idag och huruvida tillgodoser detta utbud behovet?

För att få svar på mina frågeställningar genomförde jag först en litteraturstudie. Eftersom det inte finns någon litteratur i det specifika ämnet valde jag att studera, för arbetet, relevanta ämnen som personalutbildning och organisation. Sedan genomfördes åtta stycken intervjuer med kyrkogårdschefer från kyrkogårdsförvaltningar som, för att bibehålla en varierad skiftning i förvaltningarnas geografiska placering och storlek, valdes ur ett specificerat urval. Detta resultat jämfördes sedan med en sammanställning av de utbildningar som anordnas av de huvudsakliga branschorganisationerna.

Personalutbildning är en del av kompetensutvecklingen och att vara kompetent innebär att man kan använda den kunskap man har vid rätt tillfälle. Det är vanligt att personalutbildning används för att personal ska socialiseras och anamma organisationens värderingar och attityder. Personalutbildning kan bland annat leda till arbetseffektiva effekter genom att individen kan få ett ökat självförtroende men för att nå ett lyckat resultat är det även viktigt att arbetet med personalutbildning planeras och rationaliseras. Det mest problematiska med personalutbildning är att fastställa organisationens egna behov för att kunna se om dem matchar med personalens kompetens. Detta arbete försvåras av samhällsutvecklingen som ökar kraven på individens kompetens och det kontinuerliga behovet av förnyelse av befintlig kompetens, för att motverka att den åldras. En form av personalutbildning som bland annat kan åstadkomma denna förnyelse och vars nyttjande ökar som form för kompetensutveckling, är att skapa nätverk.

Många av de intervjuade arbetar med specialistkompetenser i sin organisation och är därför i behov av personalutbildning inom en stor mängd ämnen. Det uppgavs även att det finns ytterligare kunskaper som de gärna vill tillföra till den totala kyrkogårdsarbetarens sammanslagna kompetens. Totalt sett har kyrkogårdsförvaltningarna ett varierat behov av utbildningar som dels berör rent tekniska kunskaper som bland annat VVS, snickeri och gravgrävning, men det finns även ett behov av andra kunskaper, här kallade interaktiva kunskaper, då de till stor del berör det sociala livet i arbetsmiljön. Det uppgavs även i undersökningen att de finns ett varierat intresse hos kyrkogårdsarbetarna för personalutbildningar. Likaså är även de olika arbetsledningarnas arbete med personalutbildning varierat i planering och intensitet.

Tillgodoser utbudet av personalutbildningar för kyrkogårdsarbetare det behov som uppgetts vid intervjuerna? Utbudets kunskapsinnehåll stämmer endast delvis överens med behovet och det fattas ett antal utbildningar som tar upp ämnen som bland annat tillgänglighet, etnisk mångfald och kvalitetsplaner. Det blir även tydligt att förvaltningarnas totala behov av personalutbildning innebär mer än ren kunskap, omständigheterna runt omkring utbildningarna är även en stor del av deras behov. Omständigheterna måste därför också tillgodose behovet genom att stämma in på det som efterfrågas. Då behovet kan vara att utbildningssamordnaren geografiskt sett behöver vara nära förvaltningen eller att utbildningens innehåll behöver vinklas extremt för att passa in på en specifik förvaltning kan detta vara svårt för utbildningssamordnarna att efterleva.

På grund av denna problematik arbetar många förvaltningar idag med egna interna utbildningar. Då kan de själva styra dels innehåll och utformning, men även det faktum att utbildningen hålls, om inte på förvaltningen, så i alla fall i närheten av den. En vidareutveckling av denna form av personalutbildning sker då förvaltningar startat interna utbildningar i samarbete med exempelvis ett lokalt naturbruksgymnasium och andra förvaltningar och intressenter. På detta vis bibehålls den stora friheten och en lokal anknytning samtidigt som utbildningens kvalité och utveckling säkerställs.

Main title:Personalutbildning för kyrkogårdsarbetare
Subtitle:behov och utbud
Authors:Nilsson, Anna
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:11
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:kyrkogårdsförvaltning, kyrkogårdsarbetare, personalutbildning, kompetensutveckling, behov, utbud
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8359
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8359
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 10:57
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 10:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics