Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Ewa, 2007. Aktinos : genomgång av aktinosproblematik hos nötkreatur. SLU, University Animal Hospital (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, University Animal Hospital (until 231231)

[img]
Preview
PDF
146kB

Abstract

Actinomycosis is a rare, deep-seated infection of the jaw of cattle that include the progressive enlargement of bone structures. It is caused by Actinomyces bovis, a gram-positive rod found as a normal commensal of the alimentary canal in otherwise healthy animals. This paper shortly describes Actinomyces bovis and its ability to cause "lumpy jaw" or actinomycosis in cattle. It will describe its pathogenesis, diagnosis, treatment and some clinical presentations. The incidence of symptomatic actinomycosis infection is quite low in Sweden today. The lack of a successful treatment in Sweden for this disease cause pain for the animal and an economical loss for the farmer.

This paper also describes actinobacillosis, a deep seated infection in soft tissue, often in the oral cavity and its adjacent muscles and lymph nodes but also found in other soft tissue such as the skin. The diseases are caused by Actinobacillus lignieresii, a gram-negative rod found as a normal commensal in pharynx in many animals, and clearing its part as causing "wooden tongue", actinobacillosis in cattle. Some information is given about actinobacillosis, its pathogenesis, diagnosis, treatment, some clinical presentations and some information about the incidence in Sweden as actinobacillosis is more frequent and easy to treat in an early state.

,

Benaktinos är en sällsynt, djupgående beninfektion i käkbenet som drabbar
nötkreatur och resulterar i en progressiv bennybildning. Den orsakas av bakterien
Actinomyces bovis, en gram-positiv stav som normalt återfinns i digetionskanalen
hos i övrigt friska djur. Det här arbetet kommer att i korthet beskriva Actinomyces
bovis, samt dess förmåga att orsaka "klumpkäft" eller benaktinos hos nötkreatur.
Här beskrivs även patogenes, diagnos, behandlingar och några kliniska
manifestationer av sjukdomen. Förekomsten av sjukdomen benaktinos är låg i
Sverige. Det saknas fortfarande en framgångsrik behandling mot sjukdomen vilket
förorsakar lidande för djuret och en ekonomisk förlust för bonden.
Arbetet beskriver också mjukdelsaktinos som är en djupt liggande infektion inne i
mjukdelsvävnad och som ofta uppträder inne i munhålan och närbelägna muskler
och lymfknutor men också i andra mjukdelar som tex hud. Denna sjukdom
orsakas av Actinobacillus lignieresii en gram-negativ stav som är en normal
kommensal i farynx hos många djur. Här klargörs dess roll som orsak till
"trätunga" eller "wooden tongue" hos nötkreatur med en kort beskrivning av
sjukdomen mjukdelsaktinos, dess patogenes, diagnos samt behandlingsmetoder.
Arbetet innehåller en klinisk presentation och en redogörelse över situationen i
Sverige där sjukdomen förekommer mer frekvent än benaktinos och dessutom går
att framgångsrikt behandla på ett tidigt sjukdomsstadium.

Main title:Aktinos
Subtitle:genomgång av aktinosproblematik hos nötkreatur
Authors:Andersson, Ewa
Supervisor:Persson, Arne
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:53
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > University Animal Hospital (until 231231)
Keywords:aktinos, mjukdelsaktinos, benaktinos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8363
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8363
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 11:27
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 11:27

Repository Staff Only: item control page