Home About Browse Search
Svenska


Fritz, Emma, 2007. Ett förändringsförslag för Capellagårdens trädgård : historien möter framtiden. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Capellagården är en hantverksskola belägen på södra Öland. Skolan
grundades av möbeldesignern Carl Malmsten som köpte den ursprungliga
gårdstomten i slutet av 1950-talet. Gården, som då var mycket förfallen
både gällande byggnader och utemiljö, rustades då upp. Det är nu nästan
femtio år sedan.
Idag har skolans område expanderat och inkluderar även andra tomter
runt omkring den ursprungliga. Vissa äldre byggnader har rivits och
vissa nya har tillkommit. Elevantalet har ökat liksom antalet besökare då
Capellagården idag är ett mycket populärt utflyktsmål på Öland.
Det finns dock delar av Capellagården som i stort sett har konserverats i
det skick som de lämnades i efter upprustningen för snart femtio år sedan.
Detta behöver inte innebära några negativa konsekvenser i sig men här
har det inneburit att de krav på funktion som dagens elever, personal och
även besökare ställer inte kan tillgodoses fullt ut. Det innebära t.ex. att
det saknas uteplatser där man kan få lov att vara lite mer privat, antingen
det gäller i samtal eller i kreativt arbete. Det finns även behov av nya eller
förändrade gångvägar, mer välskötta och tilltalande rabatter och tydligare
struktur för besökaren.
Den här problematiken har funnits en längre tid och bland skolans
personal finns det önskemål om vissa förändringar. Olika faktorer har
dock spelat in, varför ingenting ännu har realiserats. Utifrån detta har jag
här utarbetat ett förslag till förändring gällande Capellagårdens trädgård.
Förhoppningsvis kan det bidra med nya uppslag och idéer som kan ligga
till grund för Capellagårdens framtida utveckling.
Eftersom jag själv har varit trädgårdselev på skolan och dessutom har
haft möjligheten att under en sommar arbeta i trädgården, har jag en
bra kännedom om hur området används och fungerar. Däremot har jag
inte varit där under så långa perioder att jag blivit vad man kallar för
"hemmablind". Denna utgångspunkt tror jag kan ha utgjort en fördel för
det här arbetet.
Uppsatsen kan ses som ett beställningsarbete åt Capellagården då
personalen har gett mig vissa riktlinjer för vad förslaget bör innehålla.
De två huvudinriktningarna har således varit att beakta både det historiska
och framtida värdet gällande karaktär, funktion och estetik. Därmed har
en historisk litteraturstudie varit nödvändig att göra. Min inriktning har
varit att studera den svenska bondens trädgård under 1800-talet i fråga
om förekomst, utformning och växtmaterial men jag har även försökt
studera dessa på lokal nivå, d.v.s på Öland.
Det historiska perspektivet har därefter under arbetsprocessens gång
ställts emot det framtida perspektivet, vilket har inneburit ett kontinuerligt
ställningstagande i hur de båda kan samverka med varandra. Vidare har
jag också tagit hänsyn till faktorer som skötsel, estetik och trädgården
som ett pedagogiskt studierum.
Min målsättning har varit att skapa något realistiskt och användbart, inte
några storartade fantasianläggningar. Detta kan tyckas självklart men då
detta endast är ett förslag i teorin, hade möjligheten att skapa vad som
helst varit tänkbart. Min ambition har dock varit att i första hand skapa ett
förslag som tillgodoser önskemålen från personalen och som också visar
min egen personliga tolkning av hur en förändring skulle kunna bidra till
ett förhöjt upplevelsevärde av platsen.
Detta har resulterat i ett förslag som visar på hur man kan förhöja
upplevelse- och användnings värdet i trädgården på Capellagården, både
för elever, personal och besökare. Detta har gjorts genom att exempelvis
förändra och förtydliga strukturen, skapa fler uteplatser både för elever och
besökare, lägga in element som fångar främst besökarens uppmärksamhet
men som också bidrar till att trädgårdens pedagogiska kvaliteter förbättras.
Vidare har fler rabatter skapats som främst ökar platsens estetiska värde
med växtmaterial som hela tiden ser till att platsen hålls vid liv med färg
och form.

Main title:Ett förändringsförslag för Capellagårdens trädgård
Subtitle:historien möter framtiden
Authors:Fritz, Emma
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:12
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Capellagården, förändringsförslag, bondgårdens trädgård under 1800-talet, öländska bondgårdars trädgårdar under 1800-talet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8367
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8367
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 11:50
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics