Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Chatarina and Pettersson, Anna-Maria, 2007. Svensk plantskoleproduktion 2003. SLU, Horticulture, Alnarp. Alnarp: SLU, Horticulture

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This work consists of two studies. One is based on an inquiery to nurseries with production of woody plants, and the other on visits to gardencenters, primarily in Skåne but also in Stockholm.

Inquieries where sent to 87 nurseries, 48 of them replied. The purpous of the inquiery was to make a thorough investigation of the ligneous production at the Swedish nurseries, what is produced and in what quantities. Within the inquiery was also a thorough look at the fruit tree production. This to be able to conclude what cultivars that are produced and how large part of that production that is certified according to the Swedish Board of Agriculture (SJV). All companies that deal with professional production and sales of nursery plants shall be register and approved by SJV to have a certified production. The companies then participate in a yearly controll that SJV stands for (2).

The inquiery shows that the outdoor production mainly consists of hedge-, landscapeplants and ornamental shrubs grown in containers. The result also shows that that the production of solitary shrubs has increased in 2002 compared to 1999. 50% of the companies that produce fruit trees use 76- 100% certified, improved material and 35% of the companies use 76- 100% certfied root-stocks in their production.

Nine gardencenters were visited in Skåne and three in Stockholm. The intention of the quality controll was to investigate the quality and the price of plants and if there was any difference between the gardencenters. The variety of fruittrees and roses was noted and a check was done to see if price and quality correlated.

The investigation shows that there is a large variation in price and quality between different gardencenters. Furthermore the investigation shows that price and quality does not allways correlate. There are also a larger number of different varieties for sale in the nurseries than in the gardencenters.

The litterature study describe the nurserybranch during the 20th century and the system of regulation that applies to Sweden concerning woody plants and how that system is adapted to EU.

,

Detta arbete innehåller två undersökningar. En är baserad på en enkätundersökning av
plantskolor inriktade på vedartad produktion och en på besök på gardencenter främst i Skåne
men även i Stockholm.
Enkäter skickades ut till 87 plantskolor, varav 48 svarade. Syftet med enkätundersökningen
var att göra en fördjupad undersökning av den vedartade produktionen hos de svenska
plantskolorna, vad som produceras och i vilken mängd. I enkätundersökningen gjordes även
en fördjupning med inriktning mot fruktträdsproduktionen. Detta för att få fram vilka sorter
som produceras och hur stor del av produktionen som är certifierade enligt jordbruksverkets
fastställda regler.
Enkäten visar att produktionen på friland till största delen består av häck- och landskapsväxter
samt av prydnadsbuskar i container. Det framgår att produktionen av solitärbuskar har ökat
markant 2002 jämfört med 1999. Detta till skillnad mot rosorna som visar en vikande tendens.
50 % av företagen som har fruktträdsproduktion använder 76-100 % certifierat
förädlingsmaterial och 35 % av företagen använder 76-100 % certifierade grundstammar i sin
produktion.
Nio gardencenter besöktes i Skåne och tre i Stockholm. Kvalitetsundersökningens syfte var att
undersöka kvalitet och pris på plantorna och om det var stor skillnad mellan olika
gardencenter. Utbudet av fruktträd och rosor noterades samt om pris och kvalitet följdes åt.
Undersökningen visar att det är stor pris- och kvalitetsskillnad mellan olika gardencenter.
Dessutom framgår att kvalitet och pris inte alltid följs åt. Det finns också ett större sortiment
av fruktträd ute i plantskolorna än vad som är till försäljning hos gardencenter.
I litteraturstudierna beskrivs plantskolenäringen under 1900-talet och det regleringssystem
som råder inom Sverige för vedartade växter och hur det är anpassat till EU.

Main title:Svensk plantskoleproduktion 2003
Authors:Mattsson, Chatarina and Pettersson, Anna-Maria
Supervisor:Nordström, Birgitta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom Hortonomprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:1
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YHORT Horticultural Science Programme (admitted after 2000 and before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Horticulture
Keywords:plantskoleproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8378
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8378
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Plant genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 08:18
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 08:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics