Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Elin, 2007. Hur kan personalens produktivitet bli bättre i parkförvaltningar?. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
398kB

Abstract

Under de senaste åren har parkförvaltningarna runt om i landet drabbats av budgetnedskärningar. Detta medför att pengar måste sparas och ett sätt att uppnå detta kan vara att höja produktiviteten. Att höja den kommunala verksamhetens produktivitet kan även vara aktuellt eftersom stor del av arbetsdagen många gånger inte utnyttjas till effektiv arbetstid.

Syftet med arbetet att ge förslag på vad man kan göra för att höja produktiviteten i en parkförvaltning med parkarbetarens insats som utgångspunkt.

Frågeställningar:
1 Hur kan man öka personalens motivation till mer produktivt arbete?
2 Vad kan ledning respektive personal göra för att arbetet ska bli mer produktivt?

Arbetet berör huvudsakligen ämnen som motivation och ledarskap. Basen består i teorier kring motivation genom målsättning och arbetsutformning, betydelsen av individuella skillnader samt ledarskap.

Parkchef, arbetsledare och personal i två parkförvaltningar intervjuades med syfte att undersöka hur den teori som presenterats i litteraturstudien kan relateras till verkligheten.

Arbetet visar att motivationen hos de anställda framförallt påverkas av möjligheten till eget ansvar och att kunna påverka arbetsuppgifterna, att kunna uppfatta resultatet av det egna arbetet och att få feedback från arbetsledning och kommuninvånare.

För att kunna öka produktiviteten är det viktigt att utforma arbetet så att det motiverar den anställde. Det är även viktigt att vara tydlig med vad som förväntas och att vara flexibel i sin roll som arbetsledare. Att låta parkarbetarna vara delaktiga i beslut och engagera sig i olika typer av arrangemang har positiv effekt både på motivationen och på produktiviteten.
Att sätta upp tydliga och konkreta mål för arbetet och följa upp dem kan också ha en motiverande effekt och en styrande funktion på personalens beteende.

Main title:Hur kan personalens produktivitet bli bättre i parkförvaltningar?
Authors:Mattsson, Elin
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:5
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:produktivitet, effektivitet, motivation, ledarskap, parkförvaltning, parkavdelning, personal, parkarbetare, arbetsledare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8379
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8379
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 08:25
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 08:25

Repository Staff Only: item control page