Home About Browse Search
Svenska


Bengtson, Lisa and Paradis, Hanna, 2006. Miljöeffekter av alternativa system för behandling av hushållsavfall i Santiago, Chile : en jämförelse mellan deponering och förbränning med energiutvinning. SLU, Dept. of Biometry and Engineering, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biometry and Engineering

[img]
Preview
PDF
938kB

Abstract

This report was written by Lisa Bengtson and Hanna Paradis and describes the
degree thesis "Environmental impacts of solid waste treatment in the Metropolitan
Region, Santiago, Chile – a comparison between current system and incineration
with energy recovery". The purpose of this thesis was to investigate if incineration
with energy recovery could be motivated through an environmental perspective as
an alternative to landfilling of solid waste in Santiago, Chile. The study was
performed with Life Cycle Analysis as a theoretical base.

In Santiago, situated in the thirteenth region of Chile, Región Metropolitana, lives
6,5 million inhabitants. The major part of the solid waste produced in the region is
landfilled on three different sanitary controlled landfills situated outside the city
center. In order to present different solutions to the present treatment, incentives
have been taken to start a cooperation project between Chile and Sweden in which
this report is a part.

After a short introduction to the project in Sweden the main part of the study was
performed in Santiago. The inventory part of the study aimed to map the current
system of solid waste management in Santiago and to find a suitable place to
establish a pilot plant for waste incineration. A facility in the municipality of
Quilicura was chosen and an incineration plant was dimensioned based on the
energy need of the industry. In the study the environmental impacts of the
industries´ current energy system plus the waste handling system was compared to
the environmental performance of an alternative system with a waste incineration
plant.

The results of this study show that the environmental impacts of the alternative
system are lower for all the studied impact categories. The study also shows that,
according to a rough economic analysis, the alternate system is profitable compared
to energy production with fossil fuels. The quality of data in some areas is
uncertain. In the categories of Acidification, Eutrophication and Air quality – dust,
where the difference of the environmental performance between the systems are
small, the results could be affected if different assumptions and data were chosen.
The study also identifies that further investigation is needed about the local aspects
of emissions referring to Santiago's extreme geography and poor air quality.

,

I Santiago, som är beläget i Chiles trettonde region, Región Metropolitana, bor
cirka 6,5 miljoner människor. Nästan allt hushållsavfall som produceras i regionen
läggs på tre stora deponier belägna på platser en bit utanför stadskärnan. Det
samarbetsprojekt mellan Sverige och Chile där detta arbete ingår som en del syftar
till att hitta alternativa behandlingsmetoder för avfallet. Syftet med detta arbete var
att utreda om avfallsförbränning med energiutvinning skulle kunna vara ett
miljömässigt motiverat alternativ till deponering av avfall i Santiago, Chile. Studien
genomfördes med livscykelanalys som teoretisk bas.
Efter en kort uppstart av projektet i Sverige med bland annat ett studiebesök hos
Borlänge Energi så genomfördes största delen av arbetet med
informationsinsamlingen på plats i Santiago. Genom studiebesök, intervjuer och
litteraturstudier så kartlades Santiagos nuvarande system för behandling och
omhändertagande av hushållsavfall. Samtidigt gjordes en översiktlig kartläggning
över vilka industrier som är stora energiförbrukare och en industri valdes ut som
lämplig för en eventuell pilotanläggning för avfallsförbränning. En
förbränningsanläggning dimensionerades efter industrins värmebehov och ligger till
grund för storleken på den funktionella enheten i rapporten. I studien så jämförs
miljökonsekvenserna för industrins nuvarande energisystem plus systemet för den
nuvarande avfallsbehandlingen med miljöpåverkan från den nya
förbränningsanläggningen där både energiproduktion och avfallsbehandling slås
ihop.
Denna rapport visar att det alternativa systemet har mindre miljöpåverkan för alla
miljökategorier som valts ut i studien. Datakvaliteten på vissa delar av
informationen i rapporten är osäker och kompletterad med svenska värden. De
miljökategorier där skillnaden mellan systemen är så liten att resultatet lätt kan
förändras är försurning, eutrofiering och luftkvalitet – stoft. Denna studie visar
även att dessa typer av system enligt en grov kalkyl kan vara ekonomiskt lönsamma
jämfört med förbränning av fossila bränslen.
Dock krävs ytterligare undersökningar för att mer specifikt bestämma lokal
miljöpåverkan då Santiagos geografiska läge och svåra luftkvalitetsproblem är
viktiga faktorer att betänka vid en investering.

Main title:Miljöeffekter av alternativa system för behandling av hushållsavfall i Santiago, Chile
Subtitle:en jämförelse mellan deponering och förbränning med energiutvinning
Authors:Bengtson, Lisa and Paradis, Hanna
Supervisor:Hansson, Per-Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biometri och teknik
Volume/Sequential designation:2006:01
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Biometry and Engineering
Keywords:miljöeffekter, hushållsavfall, energiutvinning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8392
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8392
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Technology
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 09:22
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 09:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics