Home About Browse Search
Svenska


Ström, Lena, 2004. Utveckling av metod för utvärdering av synnervens funktion hos häst. SLU, Dept. of Large Animal Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Large Animal Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
241kB

Abstract

VEP, visual evoked potential is an electrophysiologic test that can be used for evaluating the higher visual pathways. The aim of this study was to investigate if it is possible to adapt this method to horses. This method could have a clinical use in addition to the existing diagnostic methods that are available to evaluate vision in horses.

Firstly, this study contains a summary of relevant studies done on animals and, secondly, an experimental part where the possibility of recording VEP in nonsedated and sedated horses is investigated and where to position the recording electrode to obtain the best results.

Our results show that it is possible to record VEP in horses in a clinical setting. VEP was best recorded in the sedated horse to avoid movement artifacts and other disturbances. The best signal was obtained when the active electrode was positioned on top of the nuchal crest. When the active electrodes were positioned lateral to the midline, isolation of signals from the right and left hemispheres was possible. The electrodes were easy to apply, but the impedance had to be checked to evaluate the connection between the electrodes and the skin. Akinesia of the eyelids had to be induced to reduce blink artifacts.

Because this study just contains results from VEP-recordings from two horses, further studies are needed that will provide normative data and assessment of its clinical use.

,

Visual evoked potentials, VEP, är en elektrofysiologisk undersökningsmetod som
kan användas för att objektivt utvärdera de högre synvägarnas funktion. Syftet
med denna studie var att undersöka om det var möjligt att anpassa denna metod för
häst. Metoden skulle kunna vara ett viktigt komplement till de diagnostiska
hjälpmedel som finns idag för att utvärdera hästens synförmåga och även följa upp
behandlingar och ställa prognos.
Studien består dels av en litteraturstudie, där en sammanställning över relevanta
studier på ett flertal djurslag är gjord, samt dels en experimentell studie, där
möjligheten att registrera VEP på osederad respektive sederad häst undersökts,
samt även vilken elektrodplacering som är optimal.
Resultaten visar att det är möjligt att registrera VEP på häst utan större besvär
under kliniska förhållanden. Bäst registrering fås vid sedering av hästen eftersom
man annars får mycket störningar. Optimal placering av aktiv elektrod är mitt på
crista nuchae. En referenselektrod placerad kaudalt om ögonen minskar sannolikt
ERG-kontamination. Placering av aktiva elektroder lateralt på crista nuchae
möjliggör viss separation av signaler från vänster och höger synkortex. Kutana
knappelektroder är lätta att applicera, men impedansen måste kontrolleras för att se
till att det är bra kontakt mellan elektroder och hud. Akinesi av ögonlocken krävs
för att reducera blinkartefakterna.
Eftersom det är så litet försöksmaterial i detta examensarbete bör ytterligare
studier göras för att kunna dra mer långtgående slutsatser, dokumentera
normalvärden samt bedöma eventuell klinisk betydelse.

Main title:Utveckling av metod för utvärdering av synnervens funktion hos häst
Authors:Ström, Lena
Supervisor:Ekesten, Björn
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:44
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Large Animal Clinical Sciences
Keywords:synnerv, högre synvägar, häst, visual evoked potential, VEP
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8402
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8402
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 10:46
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 10:46

Repository Staff Only: item control page