Home About Browse Search
Svenska


Uhrenfeldt, Martin, 2010. Etiologi och morfologi för neoplastiska prostataförändringar hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
300kB

Abstract

Denna uppsats är en litteratursammanställning baserad på utförd forskning rörande etiologi och morfologi hos prostatacarcinom hos hund. Litteratursökningen har utförts i databaserna Web of Knowledge och PubMed.

Prostataproblem ses ofta hos äldre män och äldre hanhundar. Antalet individer som utvecklar prostatatumörer ökar med åldern, men tillståndet förekommer inte alls lika frekvent som andra prostatasjukdomar. Hos hund antas prevalensen av prostatacarcinom vara ungefär 0,6 %.

Etiologin till prostatacarcinom hos hund är inte helt kartlagd och flertalet hypoteser har presenterats. Möjliga förklaringar är ålder, kastration, östrogen, cyklooxygenas-2 (COX-2), näring, genetiska faktorer, prostate intra-epithelial neoplasia (PIN) och benign prostatahyperplasi (BPH). Dessa hypoteser beskrivs och diskuteras i denna uppsats. Det är möjligt att flera av faktorerna är av betydelse för tumörutvecklingen, men resultaten från utförd forskning är inte entydiga.

Mer forskning krävs för att kunna förklara varför tumörer uppstår i prostata hos hund. Förståelsen av mekanismerna bakom utvecklingen av prostatacarcinom skulle kunna möjliggöra utformningen av preventiv behandling. Detta skulle resultera i minskad incidens och en friskare hundpopulation. Eftersom hunden länge agerat modelldjur för människans prostatasjukdomar vore en fastställd etiologi användbar även inom humanmedicinen.

,

This composition is a compilation of literature based on research on etiology and morphology of prostatic carcinomas in dogs. The literature search was performed in the databases Web of Knowledge and PubMed.

Prostate-related problems are often seen in older men and older male dogs. The number of individuals developing prostate cancer also increases with age, but the condition doesn’t occur as frequently as other prostate diseases. In the dog, the prevalence of prostatic carcinoma is believed to be approximately 0.6 %.

The etiology of prostatic carcinomas in dogs is not fully understood and several hypotheses have been presented. Possible explanations are age, castration, estrogen, COX-2, nutrition, genetic factors, PIN and benign hyperplasia. These hypotheses are described and discussed in this composition. It's possible that several factors are important in tumor development, but results from performed research are
inconclusive.

More research is needed to explain why tumors arise in the prostate in dogs. If we understand the mechanisms underlying the development of prostatacarcinom we may be able to design preventive treatment. This would result in decreased incidence and a healthier dog population. Since the dog functions as an animal model for human prostatic diseases, a determined etiology also would be of great use in human medicine.

Main title:Etiologi och morfologi för neoplastiska prostataförändringar hos hund
Authors:Uhrenfeldt, Martin
Supervisor:Södersten, Fredrik
Examiner:Jansson, Désirée
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2010:1
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:neoplasi, prostata, carcinom, tumör, cancer, etiologi, morfologi, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-224
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-224
Language:Swedish
Deposited On:28 May 2010 10:17
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 12:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics