Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Dan-Erik, 2008. Attitudes toward brown bears (Ursus arctos) in Sweden. SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
313kB

Abstract

The Swedish brown bear population has grown from very few animals to at least 2500 individuals in about 80 years time, with a rather constant growth of 1.5 % per year. I wanted to see what the attitudes towards bears are like in Sweden now when the bears expand their habitats closer to urban areas and it is getting more common to encounter bears or tracks from bears in nature. A national mail survey was made in 2004, when no human deaths related to bears had occurred for 102 years, and data was analysed from that survey. I show that most Swedes hold positive attitudes toward bears, despite almost half of the respondents being afraid of encounters with bears. Urbanites are the ones with the most positive attitudes, but also the ones who fear bears the most. When compared to studies from other European countries Swedes are less positive towards bears than people from southern Europe. A large portion of the variation in why people hold their attitudes toward bears remains unexplained, which is most likely due to this survey being designed with previous experiences from wolves in mind and attitudes toward bears are not formed on the same grounds. My conclusion was that future surveys need to focus on examining other aspects to how attitudes toward bears are formed in order to gain a full understanding of this.

,

Den svenska björnpopulationen har vuxit från några få djur till minst 2500 individer
under de senaste 80 åren, med en ganska konstant tillväxt kring 1.5 % per år. Jag ville se
vilka attityder som formats kring björnar i Sverige nu när björnarnas habitat närmar sig
stadsregionerna och det blir vanligare att hitta spår av björn i naturen. En enkät skickades ut
över hela landet 2004, vid den tidpunkten hade inga människor dödats av björn på 102 år,
och datat analyserades av mig hösten 2007. Jag visar att de flesta svenskar har positiva
attityder till björnar, trots att nästan hälften av respondenterna är rädda för att möta en
björn. Stadsboende människor har mest positiva attityder, men är också de som hyser störst
rädsla för björnarna. När jag jämförde med studier från andra europeiska länder visade sig
svenskarna ha mindre positiva attityder än människor bosatta i södra Europa. En stor andel
av variationen bland attityder mot björn är fortfarande inte klarlagd, vilket förmodligen
beror på att den undersökning jag arbetade med blivit utarbetad utifrån erfarenheter med
attityder till varg, och attityder till björn bildas på andra grunder. Min slutsats är att framtida
undersökningar bör fokusera på att undersöka andra aspekter kring hur attityder till björn
formas för att man skall kunna få en fullständig förståelse för detta.

Main title:Attitudes toward brown bears (Ursus arctos) in Sweden
Authors:Lindberg, Dan-Erik
Supervisor:Heberlein, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2008:18
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:human dimensions, attitudes, mail survey, experience, urban vs. rural, brown bear, Ursus arctos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8468
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8468
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5056 ??
Animal ecology
Language:English
Deposited On:31 Oct 2017 12:23
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 12:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics